BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Bildiriler, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinden biri ile sunulabilir.

Tebliğ özetleri, en az 150 en fazla 300 kelimeden oluşmalıdır. Özet metninden sonra 3-5 adet anahtar kelime yazılmalıdır.

Tebliğler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış, kongrenin belirlediği konulara yönelik bir çalışmayı içermelidir.

Kongreye bildiri özeti göndermek için sitemizde yer alan bildiri gönderi sistemi kullanılmalıdır. Bunun için öncelikle yazar kaydı yapılmalı ve kaydın ardından bildiri özeti sisteme yüklenmelidir.

Kongrede her bir tebliğin sunumu için ayrılan süre 15 dakikadır. Ayrıca, soru ve tartışma bölümleri için en az 5 dakika ayrılacaktır.

Bildiri özetleri, gönderildiği tarihten itibaren en geç 3 hafta içinde hakemler tarafından değerlendirilecek ve bildiri sahiplerine geribildirimde bulunulacaktır. Hakemler tarafından kabul edilen bildiriler için katılımcılar kendi sistemleri üzerinden kabul mektubu gönderilecektir.

Her katılımcı bir kongre katılım ücreti ile en fazla iki bildiri sunabilecektir.

Bildirilerin ortak yazarlarından kongreye katılmayacak olanların da ek yazar ücretini ödemesi gerekmektedir. Aksi halde isimleri ilgili çalışmalardan çıkarılacak ve adlarına katılım belgeleri düzenlenmeyecektir.

INCSOS Kongre Tam Metin Şablonu için Tıklayınız