KONULAR

Sosyal Beşerî ve İdari Bilimler, Eğitim Bilimleri, Filoloji, Güzel Sanatlar, Sağlık ve Spor Bilimleri, Hukuk, İlahiyat ve sosyal bilimlerin diğer alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

Kongre kapsamında ayrıca poster sunumlara ve karma sergiye de yer verilecektir.

Karma sergi sonrası kişisel sergiye de yer verilecektir.

Kongreye, ulusal ve uluslararası düzeyde akademisyenler, yöneticiler, bilim uzmanları, öğretmenler, sivil toplum temsilcileri ve öğrencilerin katılımına açıktır.

Sempozyum bitiminde Karabağ bölgesine gezi düzenlenecek, bölge onlarca ülkeden gelen bilim insanlarının dikkatine sunulacaktır.

Kongreye, ulusal ve uluslararası düzeyde akademisyenler, yöneticiler, bilim uzmanları, öğretmenler, sivil toplum temsilcileri ve öğrencilerin bildiriyle veya dinleyici olarak katılımına açıktır.