YAYIN İMKANLARI

7. INCSOS’da;

- Azerbaycan Türkçesi, Türkiye Türkçesi, İngilizce ve Arapça bildiri kabul edilmektedir.

- Tüm özet ve tam metinler için hakemlik süreci işletilir.

- Kabul edilen tüm özetler veya tam metinler sunulabilecektir.

- Sunulan tüm bildirilerin özetleri Bildiri Özetleri kitabında basılacaktır.

- Tam metin gönderme zorunluluğu seçilecek nitelikli çalışmalar için vardır. Bunun dışındaki katılımcılar için zorunluluk bulunmamaktadır.

Tam metin gönderme son tarihine kadar gönderilen bildiriler için katılımcılara dört alternatif sunulmaktadır:

1. Kongreyi destekleyen uluslararası hakemli-indeksli Turkish Studies dergiler grubunda, hakem süreci tamamlandıktan sonra ücretsiz olarak yayımlanmak

2. Uluslararası yayınevi statülü kitapta bölüm olarak yayımlamak.

3. ISBN’li bildiri kitabında tam metin bildiri olarak yayımlamak.

4. Düzenleme kurulu tarafından seçilecek çalışmalardan oluşacak prestij kitabı basılacaktır.


7. INCSOS kongresi, Akademik Teşvik kriterleri değiştirilmezse şartları yerine getirmeyi planlamakta ancak Doçentlik kriterleri ve tüm akademik yükseltmelere uygun olarak yapılmaktadır.