KUDÜS PROGRAMI

KUDÜS PROGRAMI

ÖZET KİTAPÇIK İÇİN AŞAĞIYA TIKLAYINIZ

INCSOS 2018 AL-QUDS-KUDÜS CONGRESS-KONGRESİ ABSTRACTS BOOK-ÖZET KİTAPÇIĞI

INCSOS KUDÜS KONGRESİ programını indirmek için aşağıdaki tıklayınız.

INCSOS KUDÜS KONGRESİ PROGRAMI

KONGRE ÇIKTILARI DOSYASI/OUTPUTS OF CONGRESS BOOKLET

Kongre Çıktıları Dosyası/Outputs of  Congress

INCSOS II KUDUS BİLDİRİLER KİTABI PDF

INCSOS II Kudüs Bildiriler Kitabı

Kabul Edilen Bildiriler

Unvan-İsim-Soyisim Bildiri Başlığı Üniversite Eşzaman
Yrd. Doç. Dr. Bilge Han TOZLU-Öğr. Gör. Fatin SÖNMEZ İçten Yanmalı Motorlu Aracın Elektrikli Araca Dönüşümü Hitit-Artvin Bilişim
Öğr. Gör. Saliha Kevser KAVUNCU-Yrd. Doç. Dr. Bülent Gürsel EMİROĞLU Derin Öğrenme ve Nesne Tanımada Kullanılan Önemli Derin Öğrenme Modellerinin İncelenmesi Hitit Bilişim
Shadi DİAB Optimizing of Stochastic Gradient Descent (SGD) Classification Based On Fine-Tuning Hyper-Parameters Approach. A Case Study on Automatic Classification of Global Terrorist Attacks” Q Open U Bilişim
Assoc. Prof. Abdulhakeem EIDEH Fitting Random and Fixed Effects Models for One-Way Analysis of Variance under Complex Survey Data Al-Quds Un Bilişim
Yrd. Doç. Dr. Aytürk KELEŞ-Yrd. Doç. Dr. Ali KELEŞ-Mehmet Ali TEKELİ Siber Saldırıların Sonuçları ve Siber Saldırı Yöntemleri İbrahim Çeçen Bilişim
Yrd. Doç. Dr. Aytürk KELEŞ-Yrd. Doç. Dr. Ali KELEŞ Nesnelerin İnternetinin Dünü, Bugünü ve Geleceği İbrahim Çeçen Bilişim
Yrd. Doç. Dr. Faruk MARAŞLIOĞLU Su Kirliliği ve Çevre Hitit Bilişim
Prof. Dr. V. Aslıhan NASIR-Hasan Basri TOKGÖZ-Mehtap DEMİR IT Professionals’ Beliefs about Green Information Technology Boğaziçi Bilişim
Sabreen DAGHRA-Mohannad QURIE Purification of Secondary Treated Wastewater Using Epuvalization Technique AL-Quds Un. Bilişim
Yrd. Doç. Dr. Sevil ÖZKINALI Doğal Kök Boyarmaddelerinin Geçmişten Günümüze Kullanımı, Özellikleri ve Boyama Teknikleri Hitit Bilişim
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Demir Endüstri 4.0’dan Eğitim 4.0’a Değişen Eğitim-Öğretim Paradigmaları Marmara Bilişim
Hüseyin SAYIN Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Hikâye Yazma Becerilerini Etkileyen Faktörler MEB Bilişim
Doç. Dr. Mehmet KABAK-Prof. Dr. Metin DAĞDEVİREN-Arş. Gör. Ahmet AKTAŞ A Hybrid Multiple Criteria Approach for Website Performance Evaluation of Tourism Companies Gazi Bilişim
Prof. Dr. Nahit AKTAŞ Dünya Su Kaynaklarının Yeni Teknolojiler Kullanarak Korunması Van Bilişim
رانية جميل جابر و د. رشيد الجيوسي تأثير حاضنات الاعمال في استدامة المشاريع الريادية في الضفة الغربية – دراسة حالة مشاريع حاضنة مؤسسة النيزك Kudüs Üni Bilişim
Öğr. Gör. Selim ÖZDEM Android Tabanlı Kablosuz Mekan Otomasyonu Hitit Bilişim
Öğr. Gör. Bünyamin ÇİÇEK Nano-Kompozit Malzeme Üretim Makinesi ve Otomasyon Sisteminin Teknolojik Tasarımı Hitit Bilişim
Öğr. Gör. Kemal GÜVENLİ-Yrd. Doç. Dr. Bilgehan TOZLU Otomatik Açılır Kapanır Kapı Uygulaması Hitit Bilişim
Prof. Dr. Beyhan ASMA Türk ve Batı Edebiyatlarında ve Toplumunda Kadın İmajı Erciyes Dil
Yrd. Doç. Dr. Lokman Tanrıkulu Yabancı Dil Öğretimine Çeviri Katkısı Hacı Bektaş Dil
Yrd. Doç. Dr. Lokman Tanrıkulu-Doç. Dr. Muhammet KOÇAK ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in Başkenti Olarak Tanıdığı Kararın BM Genel Kurulunda Yapılan Oylamayla Reddedilmesi Sürecinde Türkiye’nin Üstlenmiş Olduğu Rolün Alman Basınına Yansıması Hacı Bektaş-Gazi Dil
Okt. Dr. Özlem ŞAHİN Kudüs’ün Fethine Dair Önemli Bir Yazma Eser: Fetihnâme-yi Kudüs Yozgat Bozok Dil
Arş. Gör. Esra KİRİK Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Tespitler ve Teklifler: Sudan Kuran-ı Kerim Üniversitesi Örneği Sakarya Dil
Dr. Canan Olpak KOÇ Gürsel Korat’ın Rüya Körü Romanında “Varolma” Kaygısı İle Başlayan Rüya Kardeşliği Örneği Olarak “Stefanos Ve Andronikos” Adalet Bak Dil
Dr. Canan Olpak KOÇ Sekülerleşme Krizine Karşı Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Kudüs Duyarlılığı Şairler Ne Söylüyor? Adalet Bak Dil
Yrd. Doç. Dr. Ramazan BÖLÜK Kerküklü Aziz Sami’nin “Mülhemât” İsimli Eseri Munzur Dil
Prof. Dr. Zeki TAŞTAN Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Bir İslâm Şehri Olarak “Kudüs” Van Dil
Arş. Gör. Seher KAYNAMAZOĞLU التغييرات الصوتية في الألفاظ المشتركة بين اللغة العربية واللغة التركية Karaman Dil
Prof. Dr. Hacer Hüseyinova Türk Dillerınde Tarihen Çokluğun İfade Yöntemlerı Azer-Pedegoji Ün Dil
Doç. Dr. Nurgün Koç-Bedriye Koç İslam Dünyasında (Ortadoğu’da) Kalkınma Arayışları ve Finans Sektörüne Yansımaları: İslami Bankacılık ya da Katılım Bankacılığı Modeli Karabuk Dil
Prof. Dr. Halit Karatay Filistinli Öğrencilerin Türkiye ve Türkçe Metaforu Abant Dil
Dr. Nejla Kayalı ORTA Küreselleşme ve Geleneksel Türk Anlatı Kahramanlarının Kültürel Değişimdeki Rolü ve Önemi Mersin Dil
Hadi ŞENOL-Prof. Dr. Aysu ATA Rabguzi’nin Kısasü’l-Enbiya’sından Hareketle Kimi Kavramların Yeniden Gündeme Taşınması Ankara Dil
Okt. Esra YILMAZ Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Akademik Öz Yeterliklerine İlişkin Görüşleri İstanbul Dil
Yrd. Doç. Dr. Rüstem Ashimov Çeviri veya Nezire Geleneğiyle Sınırlar Aşan Miraç Hadisesi’nin Kazak Folklorunda Halk Islamı (Folk Islam) ve Geleneksel Islam (Traditional Islam) Açısından Değerlendirilmesi Ahmet Yesevi Dil
Dr. Zeynep Dinçer BERDİBEK Şemâil-i Şems-i Cihân Gazi Dil
Doç. Dr. Hikmet ATİK Nakşî-İ Akkirmânî Dîvânı’nda Mi’râciyeler Erbakan Dil
Prof. Dr. Ayten ER Maupassant’ın Bel-Amı Adlı “Eğitim Romanı”nda Kadınların İşlevi Üzerine Gazi Dil
Prof. Dr. Ayten ER Bir Çocuğun Penceresinden Kadına Şiddet: Herve Mestron’dan Touche pas à ma mère (Anneme Dokunma) Gazi Dil
Prof. Dr. Nuran ÖZTÜRK Siyer-i Veysî’nin Miraç Bölümü: Üslup ve Anlatım Özellikleri Çukurova Dil
Arş. Gör. Ayşe Nur ÖZDEMİR Sodom ve Gomere’de Bir Gönderge Olarak Kutsal Metinler Trakya Dil
Prof. Dr. A. Deniz ABİK Çağatayca Münazaraların Sebeb-i Teliflerinden Türkçeye Bakış Çukurova Dil
İzem DAĞDEVİREN İkinci Dil Ediniminde Bireylerin Motivasyonunun Öğrenme Üzerindeki Etkisi Uludağ Dil
Yrd. Doç. Dr. Çulpan ZARİPOVA ÇETİN Kazan Tatar Aydını Ayaz İshaki’nin İslam Memleketlerinde Adlı Yol Hatıralarında Kudüs Kafkas Dil
Yrd. Doç. Dr. Çulpan ZARİPOVA ÇETİN Tatar Türklerinde Beşik Kültürü Kafkas Dil
Hasan Hüseyin ŞEN İkidillilik ve İkidilli Bireyler Üzerine Bir Alan Yazın Taraması Uludağ Dil
Prof. Dr. Abddurrahman GÜZEL Ahmed Yesevi’inin Fakr-Nâmesi’nde İnsan Tipleri Başkent Dil
Öğr. Gör. Dr. Tülin KARTAL GÜNGÖR Michel Tournier’nin Düşüncelerin Aynası adı Yapıtında Bellek ve Alışkanlık Kavramları Gazi Dil
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ethem ARIOĞLU Yumuşak Güç Kavramından İnsan Merkezli Değerler Politikasına: Türkiye Cumhuriyeti İnsani Yardımlar Örneği AYBÜ Dil
Suzan ÖREN-Yrd. Doç. Dr. Aytaç ÖREN Çevirilerde Bazı Edebi Kavramların Türkçe Karşılıklarının Türkçeleştirilmesi Problemi RTE Dil
Yrd. Doç. Dr. Aytaç ÖREN İç İçe Hikâyelerle Anlatıda Belirsizleştirilen Şimdi: Henry James’in Yürek Burgusu RTE Dil
Bilalis Konstantinos, Tzitzi Eleni-Ioanna, Karastamati Maria, Kotseli Eirini Adjectives: a world of descriptions, sounds, colors, textures, compositions and senses. A comparative study about the way that the Greek audience learns absorbs and consolidates adjectives’ aspects in Turkish language. National and Kapodistrian Dil
Yrd. Doç. Dr. Seydi KİRAZ Müellifi Bilinmeyen Bir Menâsik-i Kuds-i Şerîf Hitit Dil
Doç. Dr. Selma ELYILDIRIM Renk Sözcükleri ile Oluşturulan Deyimsel İfadelerin Dillerarası Karşılaştırılması Gazi Dil
Doç. Dr. Selma ELYILDIRIM Türkçe Öğretiminde Sözcük Bilgisinin Önemi Gazi Dil
Arş. Gör. Dilek Yıldırım BİLGEN-Şenay Meral ZEYTİN 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin dinledikleri şarkıların dil ve anlatım yönünden incelenmesi Bülent Ecevit Dil
Yrd. Doç. Dr. Gülten BULDUKER Solgun Bir Gül Dokununca Şiirinde İnsanın Değeri Kırıkkale Dil
Arş Gör. Hilal ÖZDEMİR Üretici Dönüşümsel Dilbilgisi Kuramı Bağlamında Arap Dilbilimi: Abdulkâdir el-Fâsî el-Fihrî Örneği Dumlupınar Dil
Arş Gör. Esma KAYA Arap Şarkılarında Kudüs Van YYU Dil
Okut. Banu Dündar Dilbilim Yöntemleriyle Yeni Gramer Çalışmaları Üzerine Bir İnceleme Bandıırma 17 Eylül Dil
Arş Gör. Muhammet Raşit MEMİŞ Okuduğunu Anlama Becerisi ile Okuma Kaygısı Arasındaki İlişki ve Bunları Etkileyen Bazı Faktörler 19.May Dil
Arş Gör. Tuğba ÖZEN Hakikati Nazım ile Tebliğ Etmek: Beyânü’l-Hak’ta Şiir AYBÜ Dil
Dr. İbrahim ÖZEN Yusuf Akçura ve Ahmet Rasim’in Muhabir Mektuplarında Suriye’den Kudüs’e Uzanan Coğrafya Gazi Dil
Yrd. Doç. Dr. Erol KUYMA Eski Anadolu Türkçesi Kur’an Tercümelerinde Esmâ-i Hüsnâ’yı Karşılayan Kelimelerin Yapısal İncelemesi Hitit Dil
Yrd. Doç. Dr. Erol kUYMA Seng-Lâh’ta Renk Adları İle Kullanılan Hayvan Adları Hitit Dil
Yrd. Doç.Dr. Muhammet Mucahit ASUTAY الاستشهاد بالأحاديث النبوية في النحو عند ابن جني AYBÜ Dil
Prof. Dr. Yakup CİVELEK Osmanlı Döneminde Filistin’de Arapça Süreli Yayınlar AYBÜ Dil
Prof. Dr. Filiz KILIÇ 16.Yy’ın İlk Çeyreğinde Yazılmış Bir Mesneviye Göre Kudüs Hacı Bektaş v Dil
Doç. Dr. Fatıma Betül ÜYÜMEZ Cebrâ İbrâhîm Cebrâ’nın Eserlerinde Kudüs İmgesi Anadolu Dil
Öğr. Gör. Dr. Tülin KARTAL GÜNGÖR Sarışın Bombalar Romanının Sıradışı Kadın Karakterleri Gazi Dil
Doç.Dr. Nazile ABDULLAZADE Azerbaycan Çocuk Oyunlari Halkin Milli-manevi Miras Örnekleri Gibi AZ Devlet Pedagoji Dil
Yrd. Doç. Dr. Arzu YIKILMAZ Gökkuşağı”nın Toplumsal Bakış Açısı Çerçevesinde Dillerarası Karşılaştırmalı İncelemesi Bayburt Dil
Okt. Tuba KÜMBÜL-Okt. Özge AKSOY A Comparative Analysis of Kate Chopin’s The Awakening and Its Turkish Version Uyanış, a Translation by Necla Aytür, with special focus on the Translation of Feminist Lexical Items into Turkish Hitit Dil
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali GÜNDOĞDU Yenilikçi Tanzimat Aydınlarının İslam’ın Köklerine Yönelişi İstinye Dil
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan AYDIN- Arş. Gör. Mustafa Yasin BAŞÇETİN Günümüz Âşıklarının Şiirlerindeki Kudüs İmgesi AYBÜ Dil
Ali BAL Sehi Bey’in Heşt Behişt İsimli Tezkiresinde Yer Alan Şiirlerin Değerlendirilmesi MEB Dil
Yrd. Doç. Dr. Feyzi ÇİMEN Özbek Türkçesinde Fiillerle İsim Soylu Kelimeler Arasındaki Uyum İstinye Dil
Yrd. Doç. Dr. Ruhi İNAN Erken Dönem Türk Romanında Diyalojik Bağlantılar: Özne, Nesne ve Mekân Balıkesir Dil
Doç. Dr. Mehmet KARA Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarının Metinlerarasılık Bağlamında İncelenmesi: Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Anadolu Lisesi Örneği Gazi Dil
Dr. Serdar BULUT Türkiye Türkçesinde Renk Adlarıyla Oluşturulmuş Bitki Adlandırmaları Giresun Dil
Dr. Serdar BULUT Giresun İli ve Yöresi Ağızlarında Hayvanlarla İlgili Adlandırmalar Giresun Dil
Doç. Dr. Melike GÖKCAN Tragedyadan Mesneviye Katharsis: Küllerinden Doğmak Erzurum Teknik Dil
Doç. Dr. Melike GÖKCAN Yusuf u Züleyha Hikâyelerinde “Yol” Alegorisi ve Arketipal Sembolizm Erzurum Teknik Dil
Doç. Dr. Akartürk KARAHAN Eski Türkçe “Erinç” Üzerine AYBÜ Dil
Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM Binbir Gündüz Masalları Üzerine Gazi Dil
Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM Eski Oğuz Türkçesi Üzerine Yeni Çalışma Teklifleri Gazi Dil
Doç. Dr. Sibel ÜST ERDEM-Uz. Yasemin SÜRÜCÜ Rabgûzî’nin Kısasü’l Enbiyâ Adlı Eserinde İnsanüstü Varlıklar AYBÜ Dil
Doç. Dr. Sibel ÜST ERDEM-Arş. Gör. Mustafa Yasin BAŞÇETİN Edirneli Nazmî’de Sanatların Kullanılışı AYBÜ Dil
Özcan GÜNGÖR Devlet ve Dini Gruplar İlişkisi Bağlamında Diyanet AYBÜ Din
Yrd. Doç. Dr. Beşir Çelik – HAKKARİ Tevrattaki On Emir İle İsra Süresindeki Dini Ve Ahlaki Öğretiler Hakkari Din
Yrd. Doç. Dr. İslam MUSAYEV – HAKKARİ Engellilerin Sorunları: Toplumsal Önyargı ve Ayrımcılık Hakkari Din
Yrd. Doç. Dr. Murat AKIN Akaid Metni Yazma Geleneği Üzerine Bülent Ecevit Din
Yrd. Doç.Dr. Musa KAVAL – HAKKARİ İbn Arabi’nin İşâri Tefsirinde Ben-i İsrail Hakkari Din
Yrd. Doç. Dr. Salih AYBEY Çocuğun Din Eğitiminde 3D: Dil, Din ve Dua Bülent Ecevit Din
Prof. Dr. Mehmet Halil Çiçek ملامح المدرسة التفسيرية في تركيا” AYBÜ Din
Yrd. Doç. Dr. Banu GÜRER Göç ve Dini Çoğulculuk Algısı: Amerika’daki Türk Topluluğu Örneği Marmara Din
Yrd. Doç. Dr. Tahsin KULA Çocukluk Dönemi Bazı Sübliminal Mesajların Kişiliğin Oluşuna Korku ve Kaygı olarak Yansıması Dicle Din
Doç. Dr. Hasan MEYDAN Günümüz İnsanının Anlam Arayışına Cevap Vermede Formel Din Eğitiminin Rolü Ecevit Din
Yrd. Doç. Dr. Halil Kaya – HAKKARİ Mescidü’l Aksa ile İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi Hakkari Din
Arş. Gör. Maşallah NAR Hz.Ömer ve Arap Kimliği AYBÜ Din
Arş. Gör. Şeyda Nur Ersöz İki Çağdaş Seyyah: Evliya Çelebi Ve Nablusî’nin Xvıı Yy.’Da Kudüs’e Dair Anlatımlarının Karşılaştırılması 19.May Din
Arş. Gör. Ayşenür Elif ÜNAL Exegesis of the Mysterious Letters in Orientalist Notion Gazi Din
Yrd. Doç.Dr. Behlül TOKUR-Öznur GÜNGÖR “Sahip Olmak Ya Da Olmak” Eğilimleri Üzerine Sosyo-Psikolojik İnceleme AYBÜ-Atatürk Din
Öznur GÜNGÖR-Yrd. Doç. Dr. Behlül TOKUR Çocukluk Dönemi Tanrı Tasavvurunun Evreleri AYBÜ-Atatürk Din
Yrd. Doç. Dr. Ahmet BARDAK Şia Kelam Kaynaklarında Meâd Hakkari Din
Prof. Dr. Abdulkadir DÜNDAR İslam Sanatı ve Mimarisinde Kubbetüssahra Ankara Din
Yrd. Doç. Dr. Sefa ATİK İslam Şehirlerindeki Çok Seslilik Bağlamında Fıkhî Konularda Münazara Geleneği ve Örnekleri Pamukkale Din
Prof. Dr. Mehmet Sezai TÜRK, Prof. Dr. Zuhal TOPÇU, Arş Gör. Nur YAŞAR Türkiye’de Öğrenim Görmeye Yeni Başlayan Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerine Yönelik Softpower Araştırması: Gazi Üniversitesi Örneği Gazi Din
Doç. Dr. Aygün AKYOL Asabiyyah Theory of Ibn Khaldun and Its Effect on Education Hitit Din
Yrd. Doç. Dr. Avnullah ENES ATEŞ Bir Tercüme Problemi Olarak Kur’an’da Haber ve İnşâ Cümlelerinin Mecazi Kullanımları Bilecik Din
Yrd. Doç. Dr. Feyza C. Çoştu Zihin Sorununa İki Farklı Bakış: Descartes Ve Ryle Hitit Din
Prof. Dr. Mehmet AZİMLİ Maturide Çağında Türkistan Hitit Din
Yrd. Doç. Dr. Nadir KARAKUŞ XI. Yüzyıl Sonunda Kudüs Hitit Din
Yrd. Doç.Dr. Özden KANTER Rağıb El-Isfehânî’de Allah Bilgisi ve Çeşitleri Hitit Din
Arş. Gör. Fatma Nur BEDİR The Importance of Language in Prayers Hitit Din
Öğr. Gör. Muhterem DİLBİRLİĞİ İsviçre’de Dini Cemaatlerin Anayasal Hakları ve Müslüman Cemaatlerin Hukuki Statüleri Polis Aka Din
Arş. Gör. Ömer DİNÇ Mâturîdî ve Taberî’nin Nesh Meselesine Dair Görüşleri -Mukayeseli Bir İnceleme- Hitit Din
Doç. Dr. Yakup ÇOŞTU Müslüman Göçmenler ve İslamafobi; İngiltere Örneği Hitit Din
Prof. Dr. Abdurrahman KURT-Arş. Gör. Ahmet Selim DEMİRYÜREK Dini Gruplarda Bekâret Olgusu: Meşveret Grubu Örneği Uludağ Din
Prof. Dr. Mehmet EVKURAN Is Conflict Of Religious Identities Imperative? An Investigation on the Historical and Theological Adventure of the Jew-Muslim Relations- Hitit Din
Prof. Dr. Mehmet EVKURAN Sosyal Bilimlerde Bilim Ve İdeoloji Çekişmesi -Kimlik Çalışmalarında Yöntem Ve Paradigma Sorunu- Hitit Din
Prof. Dr. Muammer CENGİL Türk Halkının Göçmenlere Bakışı Üzerine Psiko-Sosyolojik Bir Analiz – Çorum Örneği Hitit Din
Prof. Dr. Muammer CENGİL Şehirleşme ve Göç Olgusunun Dini Hayat Üzerine Etkisi Hitit Din
Arş. Gör. Elif Büşra KOCALAN Religious Identity and the Social Media: Case of Japanese Muslim Converts Hitit Din
Esat FIRAT Gerizim Dağı’nın ‘gizemli halkı’ Samiriler AA Din
Arş. Gör. Dila BARAN TEKİN Geç Antik Roma Dönemi Maniheist Metinleri Üzerine Bir İnceleme Hitit Din
Prof. Dr. Mustafa BIYIK Evanjelik Hıristiyanlığın Eskatolojik Kudüs Algısı Hitit Din
Prof. Dr. Mustafa ARSLAN 21. Yüzyılda İslam Dünyasının Dini Gündemini Meşgul Edecek Üç Mesele: Terörizm, Enformasyon Kültürü ve Tekno-Toplum İnönü Din
Prof. Dr. Şaban HAKLI İnsan ve Din Hitit Din
Doç. Dr. Nermin ÖZTÜRK Tevrat ve Kur’an Üzerinden “Kutsalın Dokunulmazlığı” Kavramına Yeniden Bakış Necmettin Erbakan Din
Öğr. Gör. Halil İbrahim AŞGIN Millî Görüş Hareketi’ne Göre Yeni Dünya Düzeni Hitit Din
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya IŞIK Dimensions Of Perceptional Change On The Issue Of Attachment To Religious Groups In Turkey Following July 15 Failed Coup Hitit Din
Dr. Mukadder GÜNERİ Evliya Çelebi Seyahatnamesi ve Kudüs Özel Din
Prof. Dr. Sıddık KORKMAZ- Education Of Handicapped Persons In Islamic Culture N. Erbakan Din
Prof. Dr. Sıddık KORKMAZ- Mezhepçilik Karşısında İhtilaf Ahlâkı N. Erbakan Din
Prof. Dr. Nasi ASLAN-Arş. Gör. Ömer KORKMAZ Hekim Sorumluluğu Bağlamında Aydınlatılmış Onam -İslam/Osmanlı Hukuku Uygulamaları- Çukurova Din
Arş. Gör. Ahmet KÖROĞLU Reading the 1948 and 1967 Arab-Israeli Wars through Turkish Islamic Thought; Continuities and Changes İstanbul Din
Arş. Gör. İsa GÜCEYÜZ أسباب تعدُّد المصطلحات البلاغية وتأثيرها في البحوث ASBÜ Din
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ARAS Kurban Kayası, Haceri Muallak, Kubbet’üs Sahra N. Erbakan Din
Myrzabaeva Nurzhamal SASLIMOVNA Kırgızistan’da Sovyet hükümetinin İslam’a yönelik dini politikası Kırgız-Celal Abad Din
Raid Nemr-İyad Amavi دور الثقافة الوطنية في تعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب تجاه القدس Quds O. U Din
Arş Gör. Halil İbrahim DOĞAN el-Mu’âfâ b. ‘İmrân, Kitâbu’z-Zühd ve Eserdeki Merfû’ Hadîslerin Değerlendirilmesi AYBÜ Din
Yrd. Doç. Dr. Erol İLHAN-Dr. Adalet GÖRGÜLÜ AYDOĞDU Etik Kavramı Çerçevesinde İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Magazin Medyasına Yaklaşımı Gazi Üni. Din
Doç. Dr. Ayşe CANATAN Pozitivist ve Postmodern Sosyologlara Göre Sosyolojide “Kutsallık” Gazi Din
Doç. Dr. Yasin YILMAZ Suriye Vilayeti Salnamamelerine Kudüs AYBÜ Din
Dr. Şerife Eroğlu MEMİŞ XVIII. Yüzyıl Hac Seyahatnâmelerinde Kudüs: en-Nakşibendî el-Muradî’nin “Nebzetü’l-Menâsik”i Örneği Vakıflar GM Din
Yrd. Doç. Dr. Mustafa DEMİRCİ Arapça Güftelerin Dinî Mûsikîmize Yansımaları AYBÜ Din
Yrd. Doç.Dr. Alper AKDENİZ Cinuçen Tanrıkorur’a Ait Bayâtî-Araban Âyîn-i Şerîfi’nin İlk Peşrev, Son Peşrev ve Son Yürük Semâî’sinin Makam ve Ezgisel Yönden İncelenmesi AYBÜ Din
Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM İslâm Düşüncesinde Birlikte Yaşama Tecrübesi AYBÜ Din
Prof. Dr. Mehmet Ali KİRMAN Recruitment Techniques of Religious Group MKÜ Din
Prof. Dr. Mehme Ali KİRMAN Secularity and Religiosity at Intersection of Welfare and Values: The Case of Turkey MKÜ Din
Doç. Dr. Mustafa ALTUNKAYA Medine Zühd Ekolünden İslam’ın 3T Hareketleriyle Kudüs ve İslam Birliğine İmkân Analizi İnönü Din
Doç. Dr. Mustafa ALTUNKAYA Kudüs Vakıflarının Bugünü ve Sûf Hareketinin İsrâ Algısı İnönü Din
Nevhibe ALTUNKAYA Sûf Hareketi Açısından Mescid-i Aksâ ve İsrânın İrfânî Boyutu Ankara Din
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÜLKER Is It Possible To Solve The Disputes In Arbitratıon And Mediatıon According To The Rules Of Mecelle(Ottoman Code Of Civil Law) Selçuk Din
Prof. Dr. Faruk KARACA-Yrd. Doç. Dr. Zeynep ÖZCAN İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Motivasyonlarıyla Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişki (KBÜ ve Atatürk Üniversitesi Örneği) Atatürk-Karabük Din
Arş. Gör. Rukiye Aysun İNAN Bir Aforoz Hikayesi: Tolstoy-Rus Ortodoks Kilisesi İlişkisi AYBÜ Din
Yrd. Doç. Dr. İlhami AYRANCI Batı’da İslam ve Hz. Peygamber İmajı Kırıkkale Din
Prof. Dr. Hayri ERTEN Osmanlı Toplum Yapısında Gayri Müslimlerin Ekonomik Statüsü -18.Yüzyıl Konya Örneği- N. Erbakan Din
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KAYHAN Beni İsrail Suresinden İstisna Edilen ve Medenî Olarak Görülen Ayetler Meselesi Gümüşhane Din
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KAYHAN Hz. Süleyman’ın Yaptığı Bazı İşler Kurân’da Acaba Zülkarneyn Sıfatıyla mı Anlatılmıştır? Gümüşhane Din
Rahime KAYHAN Klasik Dönem Arap Dili Çalışmaları İçerisinde Me’âni’l-Kur’ân Adlı Çalışmalar MEB Din
Prof. Dr. Ali OSMAN KURT Dini Otoritede Bilgi-Karizma Karşılaşması: Yahudilikte ‘Rabbi’ye Karşı ‘Rebbe’ Modeli ASBÜ Din
Yrd. Doç. Dr. Ali KARAKAŞ Hadis Açısından Kudüs ve Mesçid-i Aksa’nın Değeri Artuklu Din
Hatice BİLDİRİCİ Edward Said’in Entelektüel Birikiminde Kudüs’ün Yeri MEB Din
Yrd. Doç. Dr. Handan KARAKAYA Toplumsal Cinsiyet Algısı, Din ve Kadın Fırat Din
Arş. Gör. Aygün YILMAZ Abbasilerin İlk Asrının En Parlak Dönemi: Hârun Reşîd Zamanı (786-809) ve Şahsiyet Analizi AYBÜ Din
Prof. Dr. Ahmet ONAY-Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KÖFTÜRCÜ Dini Hayat Dair Bazı Göstergeler ile Bazı Yatırım ve Gelişmişlik Göstergeleri Arasında İlişki, Burdur İli Örneği Mehmet Akif Ersoy Din
Prof. Dr. Şamil ÖÇAL Kindi’ye Göre Evrenin Tanrı Karşısındaki Ontolojik Statüsü ASBÜ Din
Arş. Gör. Ayşegül YURDUSEVEN Talak Hakkının Kötüye Kullanılması Bağlamında İslam Hukukunda Boşanma Tazminatının Hükmü AYBÜ Din
Prof. Dr. Erkan YAR : جعل الانسان خليفة على الارض -النظرة القرآنية- Fırat Din
Yrd. Doç. Dr. Salih AYDEMİR Şanlıurfa’nın Toplumsal ve Kültürel Yapısında Tarikatların Rolü: Kadiri Dede Osman Avni ve Şazeli Ali Dede Örnekleri Harran Din
Prof. Dr. Niyazi AKYÜZ Türkiye Tecrübesinde Köylü Dininin Toplumsal Tezahürleri ve Kaynakları Ankara Din
Prof. Dr. Niyazi AKYÜZ Din Sosyolojisi Araştırmalarında Nicel ve Nitel Bilgi Toplama Tekniklerinin Yeri Ankara Din
Prof. Dr. Ahmet HİKMET EROĞLU XV. Yüzyılda Osmanlı Devletine Yahudi Göçleri (Dış ve İç Etkenler) Ankara Din
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KÖFTÜRCÜ-Prof. Dr. Ahmet ONAY Semavi Dinlerde Kudüs ve Önemi Mehmet Akif Ersoy Din
Prof. Dr. Mehmet ÜNAL Hz. Süleyman’ın Emirndeki Cinler Ve Mahiyeti Üzerine AYBÜ Din
Doç. Dr. Enes ERDİM-Arş. Gör. İrfan KAYA Eğitimde Bir Yenilik Arayışı Bağlamında “Ceditçilik” Hareketinin Arap Dil Öğretimine Yansımaları -Ahmed Hadi Maksudi Örneği- Fırat Din
.نظمية حجازي البطالة في فلسطين وأثرها النفسي والاجتماعي على الشباب محافظة طولكرم نموذجا جامعة القدس المفتوحة Din
Prof. Dr. Hamza AKENGİN-Sema EMEK Evliya Çelebi’nin Kudüs’ü ile Günümüz Kudüs’ünün Mukayesesi Marmara Din
Faik AYTEMİZ İbnü’l Arabî’de İnsanın Fiilleri RTE Din
Arş. Gör. Dr. Hatice ARSLAN Tekvin Kitabı’nda Seçilmişlik ve Ahid Balıkesir Din
Öğr. Gör. Ali ILICA Günümüzde Yaşayan Orta Asya Türk Kültürü; Çorum Örneği Hitit Din
Prof. Dr. Alaattin KARACA Modern Türk Şiirinde (1950-2000) İslâm Coğrafyası Muğla Sıtkı Koçman Din
Prof. Dr. Hasan KAPLAN-Nihal İşbilen ESENDİR Religious and Non-Religious Coping with the Exam Anxiety: Example of Çanakkale İbn Haldun Din
Yrd. Doç. Dr. Betül AVCI Mukayeseli Teoloji (Comparative Theology) ve Kutsal Metin Anlama (Scriptural Reasoning): İki Güncel Mukayeseli Öğrenme Pratiği İbn Haldun Din
Yrd. Doç. Dr. Mebrure DOĞAN Üniversite Öğrencilerinin Travma Sonrası Gelişimlerini Yordamada İçsel Dini Motivasyon Dini Başa Çıkma, Sabır ve Şükrün Rolü Afyon Kocatepe Din
Yrd. Doç. Dr. Mebrure DOĞAN Acıdan Erdeme Yolculuk: Dinlerin ve Psikolojinin Acıyı Pozitif Anlamlandırması Afyon Kocatepe Din
Yrd. Doç. Dr. Mehmet HABERLİ Küreselleşme Bağlamında Yeni Medyanın Din ve Dindarlık Anlayışlarına Etkisi Bilecik Din
Doç. Dr. Nurten KIMTER Umre İbadetinin Uyandırdığı Duygu ve Düşünceler: Umre Psikolojisi Üzerine Nitel Bir Araştırma Çanakkale Din
Doç. Dr. Nurten KIMTER Dindarlık ve Ahlaki Olgunluk: Almanyalı Türk Diaspora Gençleri Üzerinde Nicel Bir Araştırma Çanakkale Din
Prof. Dr. Kadir CANATAN Müslüman Ülkelerde ve Türkiye’de Yetiştirme Değerleri Üzerine Sosyolojik Bir Analiz Sebahattin Zaim Din
Maha SALAMA الحركة النسائية الإسلامية الفلسطينية Al- Quds Un Din
Yrd. Doç. Dr. Berat SARIKAYA Ruhun Bedene Göre Önceliği – Sonralığı Problemi Gümüşhane Din
Yrd. Doç. Dr. Berat SARIKAYA Modern Dönemde Kelam İlminin İşlevselliği/Aktüelliği Üzerine Gümüşhane Din
Yrd. Doç. Dr. Emine NUREFŞAN DİNÇ Kudüs’lü Müslümanlardan Gelen Bir Soru Üzerine Gayri Müslimlerin Mâlî Mükellefiyetleri Konusunda Abdülganî en-Nablusî’nin Verdiği Fetvâ Namık Kemal Ün Din
Yrd. Doç. Dr. Yasemin SARI Kudüs’ün Selâhaddîn-i Eyyûbî’den Sonra Haçlılara Teslim Edilmesi Namık Kemal Ün Din
Prof. Dr. Abdullah Emin Çimen Tâhir El-Cezâirî’nin Suriye Ve Filistin (Kudüs) Bölgesindeki Bazı Faaliyetleri İstanbul Din
Prof. Dr. Öznur ÖZDOĞAN Psycho-Spiritual Approach To Diseases Ankara Din
Hilal ÖZEL-Prof. Dr. Hasan KAPLAN How Religion and Morality are Related: A Concise Literature Review Çanakkale 18 Mar-İbn Haldun Din
Dr. Aslıhan YILDIZ Hz. Peygamber’in Hayatını Anlatan Çocuk Kitaplarının Dini Gelişim Açısından Değerlendirilmesi MEB Din
Yrd. Doç. Dr. Hacer ÇORUH Antik Çağdan İslamiyet’e Saç Adakları Harran Din
Doç.Dr. İrfan YILDIZ Mescid-i Aksa ile Diyarbakır Ulu Camii Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar Dicle Din
Issa SARIE Cult and Emerging Religion in Prehistoric Levant Al-Quds Din
Prof. Dr. Zeki SALİH ZENGİN Kudüs’te Bir Osmanlı Eğitim Kurumu: Selahaddin Eyyübi Kulliye-i İslamiyesi AYBÜ Din
Yrd. Doç. Dr. Şehabettin ERGÜVEN أنماط من التّعابير الاصطلاحيّة في اللّغة العربيّة وترجمتها إلى اللّغة التركيّة Hitit Din
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÜÇÜK Tefsir Yorum İlişkisi İnonü Din
Hamdi GEVHER Hafız Görevlilerin Geçmiş Tecrübeleri Işığında Hafızlık Kurumu DİB Din
Yrd. Doç. Dr. Harun ŞAHİN Never Stand (to pray) There!: Masjid al-Dirar, Reflections and Lessons AYBÜ Din
Dr. Bahattin AKBAŞ Toplumsal Bir Sorun Olarak Haset Problemi ve Hadislerde Haset Olgusu DİB Din
Prof. Dr. Durmuş ARIK Buhara Yahudileri Ankara Din
Prof. Dr. Dilaver GÜRER Fususu’l-Hikem ve Şerhlerinde Teceddüd-i Emsal ya da Halk-ı Cedidin Bir Misali Olarak Belkıs’ın Tahtı N. Erbakan Din
Doç. Dr. Abdurrahman ALTUNTAŞ Kur’an’da Hz. Süleyman’a Verilen Nimetler Gümüşhane Din
Doç. Dr. Abdurrahman ALTUNTAŞ Karekter İnşasında Dinin Yeri Bağlamında Kur’an’ın Hedeflediği İnsan Gümüşhane Din
Prof. Dr. İbrahim ÇOŞKUN Hz. Süleyman’a İsnad Edilen Tevhid Akaidine Aykırı Haberlere Eleştirel Bakış N. Erbakan Din
Prof. Dr. İbrahim ÇOŞKUN Apokaliptik Edebiyat ile “Kitab-ı Mukaddes”teki Ahiret İnancının Tahrifi ve Kıyamet Savaşı İle İlgili Teolojik Yorumların Tahlili N. Erbakan Din
Ümran EVKURAN-Öğr. Gör. Sema DİNÇ What is Scientific Knowledge and Can It Be Obtain-A Study On Kuhn And Popper’s Discussions About Science Paradigm İstanbul Medeniyet Din
Yrd. Doç. Dr. Safiye İrem DİZDAR Kayıp Parçalar; Adana Yahudileri, Kültür ve Mekan Mersin Felsefe
Yrd. Doç. Dr. Mustafa İNCE Üniversite Öğrencilerinin, İnterneti Haber Alma Aracı Olarak Kullanımı; Karabük Üniversitesi Örneği Karabük Felsefe
Yrd. Doç. Dr. Feyza Şule GÜNGÖR Edward Said ve Sürgünlüğün Felsefi Grameri N. Erbakan Felsefe
Yrd. Doç. Dr. Mustafa İNCE Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in Başkenti Olarak Tanımasının Türk Basınındaki Yansımaları Karabük Felsefe
Doç. Dr. Hatice DEMİRBAŞ Examination of childhood traumatic experiences and suicide probability in university students Gazi Felsefe
Doç. Dr. Hatice DEMİRBAŞ Özkıyım Gazi Felsefe
Prof. Dr. Nurten GÖKALP İbni Sina’ya Göre Duygu Gazi Felsefe
Prof. Dr. Nurten GÖKALP Kişicilik ve Muhammed İkbal Gazi Felsefe
Doç.Dr. Gemer MÜRŞÜDLÜ 20. Yüzyıl Azerbaycan Felsefesi Tarihi Araştırma Konusu Olarak Bakü Devlet Felsefe
Arş Gör. Sema BOLAT The Empowerment of Nafs and Morality in Ikhwan al-Safa Hitit Felsefe
Yrd. Doç.Dr. Aysel Günindi ERSÖZ Bitmeyen Şiddet: Trafikte Yol Verme(me) Nedeni İle Yaşanan Şiddet Olayları Gazi Felsefe
Saada NABİL (Ph.D) بحث تعقيدات الهُوّيّة المهنيّة للمعلم الفلسطيني في إسرائيل Al-Qasemi-Academic College Felsefe
Öğr. Gör. Zekeriya LEK-İ. Nadir GÜLEKON Kostokondral Kalsifikasyonun Yaş ve Cinsiyet İle İlişkisi: Türkiye Örneği Hitit-Gazi Felsefe
Dr. Abdurraheem Ghanem تماعية الحياة تهويد” والثقافية في حارة المغاربة في القدس العربية Q Open U Felsefe
Assist. Prof. Dr. Mustafa Tolga ÇIRAK, Assist. Prof. Dr. Ayşegül ŞARBAK, Assist.Prof. Dr. Asuman ÇIRAK Trauma in Spradon Byzance Population: Anthropological Approach Hitit Felsefe
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tolga ÇIRAK-Prof. Dr. Gülgün KÖROĞLU A Rare Skull Cult: Balatlar Church Sample Hitit-Mimar Sinan Felsefe
Raya SAWALHA-Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU The Role of Hospital Information System (HIS) on the Improvement of Pharmaceutical Care Services in Palestinian Public Hospitals Ankara Felsefe
Öğr. Gör. Mücahit AKKUŞ Larendevî’nin Mecmâ-i Tıb Adlı Eserinde Geçen Halk Bilimi Unsurları Hitit Felsefe
Doç. Dr. Ayşe CANATAN Aile Değerleri Bağlamında Yaşlının Değeri Gazi Felsefe
Yrd. Doç. Dr. Aysel Günindi ERSÖZ Medyanın Gözüyle Kadın Cinayetleri Gazi Felsefe
Öğr. Gör. Ahmet PAYAS-Öğr. Gör. Hüseyin ÇELİK-Yrd. Doç. Dr. Ayla ÇAĞLAYANTÜRK-Okt. Emre YAMANER-Öğr. Gör. Kadirhan DOĞAN Enterferansiyel Akımın, Kronik Mekanik Bel Ağrılı Hastalarda Depresyon ve Fiziksel Performans Üzerine Etkisi Hitit Felsefe
Rebhi BSHARAT (PhD)-Assoc Prof. Dr. Mevlüde KARADAĞ The Impact of Patient Education on Quality of Life of Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) In The West Bank of Palestine Modern University College-Gazi Uni Felsefe
Prof. Dr. Faruk YAMANER-Prof. Dr. Gülten İMAMOĞLU Sporcularda Renklerin Etkilerinin Performanslarına Yansıması Hitit-19 Mayıs Felsefe
Doç. Dr. Erdal AKSOY Türk Üniversitelerinde Kültürel Çalışmalar Alanının Kurumsallaşması Gazi Felsefe
Prof. Dr. Faruk GÖKMEŞE Fen Bilimlerinin Sosyal ve Etik Boyutu Hitit Felsefe
Öğr. Gör. Kadirhan DOĞAN-Öğr. Gör. Mahmut YARAN-Öğr. Gör. Deniz Tuğyan AYHAN-Ahmet PAYAS Lumbal-Servikal Disk Herniasyonu Tanılı Hastaların Özürlülük Düzeyleri ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi Kapadokya-19 Mayıs Felsefe
Prof. Dr. Serdar SAĞLAM Üniversite Öğrencilerinin Çok Katlı Bina ve Gökdelenler Hakkındaki Düşünceleri Gazi Felsefe
Prof. Dr. Yahya MUSTAFA KESKİN Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Tarafından Takibi Yapılan Madde Bağımlısı Gençlerin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Tabanı Abant İzzet Baysal Felsefe
Doç. Dr. Süleyman DOĞAN Küresel Dinamikler Bağlamında Dünden Bugüne Kadın ve Aile Yıldız Ün Felsefe
Arş. Gör. Nur BETÜL ATAKUL Yasanın Temeline Dair Formel ve Dini Yaklaşımlar AYBÜ Felsefe
Asst. Prof. Mohammed M. A. HAWASH The Discovery of New Anticancer Drugs is One of the Most Important Health Issues in the World Wide An-Najah National Felsefe
Prof. Dr. Akram Kharroubi-Ibrahim Ghannam-Hisham Darwish-Elias Saba Intervention Thresholds ffor Osteoporosis in Palestinian Postmenopausal Women: A Step Towards Developing Osteoporosis Guidelines in Palestine Al-Quds Un. Felsefe
Ahmed HANANI Effectiveness of Counseling Program on Problem Solving with 5th Students in Ankara Modern University Col Felsefe
Muna AHMEAD-Beesan MARAQA Quality of life and posttraumatic stress disorder among adult females with cancer attending Beit-Jala Governmental Hospital in Bethlehem. Cross-sectional study Al-Quds Un. Felsefe
Mrs. Vida Bannoura, Dr. Muna Ahmead Assessment Of The Quality Of Life And The Psychological Problems Among Adolescents Living In The Foster Homes; A Comparative Study Al-Quds Un. Felsefe
Dr. Suhair Al SABBAH العوامل النفسية والاجتماعية لجنوح الأحداث في فلسطين من وجهة نظر شرطة الأحداث ومراقبي السلوك” بفلسطين Al-Quds Felsefe
Dr. Burcu UYSAL Göçmen Kökenli Gençlerin Antisosyal Davranışında Rol Oynayan, Cinsiyet ve Kültüre Bağlı Değişebilen Faktörler İbn Haldun Felsefe
Feda SHEHADEH Death Anxiety and coping mechanisms among women with breast cancer attending beit-jala governmental hospital in Bethlehem AL-Quds Un. Felsefe
Yrd. Doç. Dr. Güven ARIKLI-Melahat ARIKLI KKTC Yazılı Basınında Zeytin Dalı Harekâtı Haberlerinin İçerik Çözümlemesinin Değerlendirilmesi Kıbrıs İlim Üni. Felsefe
Rami MOSLEH Organizational Factors, Health Outcomes, and their Predictors in Type 2 Diabetes Care in Palestine Modern University College Felsefe
Prof. Dr. Nüket Elpeze ERGEÇ Medyada Kudüs Haberlerinin Söylem Yapısının Çözümlenmesi Çukurova Felsefe
Yrd. Doç. Dr. Arzu ESEN TEKELİ-Hilmi DEMİRKIRAN Yoğun Bakım Ünitesinde Proflaktik Antibiyotik Kullanımının Uygunluğun Araştırılması Van YYU Felsefe
Dr. İlhan BAHAR-Dr. Gülseren ELAY-Dr. Hilmi DEMİRKIRAN Türkiye’de Yoğun Bakımlarda Sepsis Hastalarında Çok Merkezli Olarak Eritrosit Süspansiyonu Kullanım Sıklığının Değerlendirilmesi Katip Çelebi-Ersin Aslan-Van YYU Felsefe
Dr. Arzu Esen TEKELİ-Dr. Hilmi DEMİRKIRAN Yoğun Bakım Ünitesinde Proflaktik Antibiyotik Kullanımının Uygunluğun Araştırılması VAN YYU Felsefe
Yrd. Doç. Dr. Canser Yılmaz DEMİR Supraclavicular Dermo-Muscular Agenesis In An Infant With Gorlin-Goltz Syndrome Van YYU Felsefe
Eba’a Dasan Barghouthi-Asma Imam Patient Satisfaction: Comparative Study between Joint Commission International Accredited and Non-accredited Palestinian Hospitals Al-Quds Felsefe
Yrd. Doç. Dr. Nurettin YÜZKAT-Yrd. Doç. Dr. Celaleddin SOYALP Gebelikte Kardiyak Arrest: Çoklu Kardiyopulmoner Resusitasyona Rağmen Anne Ve Bebekte Sekelsiz İyileşme Van Felsefe
Kifah Bani ODEH-A. IMAM Knowledge, Attitude, and Practices among Female Patients MOH Clinics in Ramallah, Jenin and Hebron Districts Al-Quds Felsefe
Arş. Gör. Kamil ÇELİK-Prof. Dr. Alptekin SÖKMEN Algılanan Performansın E-Öğrenme Kullanıcılarının Memnuniyetleri Üzerindeki Etkisi: Gazi Üniversitesi Lisansüstü E-Öğrenme Kullanıcıları Üzerinde Bir Uygulama Bartın-Gazi Felsefe
Arş. Gör. Kamil ÇELİK – Prof. Dr. Alptekin SÖKMEN Öznel Normun E-Öğrenme Sistemine Devam Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi Lisansüstü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Bartın-Gazi Felsefe
Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ Din, Kimlik, Kültür İlişkisi ve Kutsal Mekanların Rolü Gazi Felsefe
Hala Kittaneh, Hania Essawi, Sandra Dacosta, Jesus Perez, Nadine Nashashibi Bedouin Children, victims of the Political Violence Al-Quds Felsefe
Nadine Nashashibi, Jesus Perez, Sandra Dacosta, Hania Essawi, Hala Kittaneh Bedouin communities: Victims and Survivors of the Political Violence Al-Quds Felsefe
Uzm. Dr. Hasan Onur ARIK,Yrd.Doç.Dr. Canser Yılmaz Demir El Cerrahisi Ameliyatlarında Üç Farklı Antiseptiğin Karşılaştırılması Van YYU Felsefe
Doç. Dr. Hüdayar CİHAN-Şebnem ARSLAN Evlilikte Affetme ile Ruminasyon, Cinsiyet ve Evlilik Uyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AYBÜ Felsefi
Amal SALMAN-Asma Imam (Ph.D.) Coping Strategies of Palestinians Adolescents and Young Adults with Cancer: a triangulated study AL-Quds Un. Felsefe
Ms. Nadine Nashashibi, Dr. Jesus Perez, Ms. Sandra Dacosta. Bedouin communities: Victims and Survivors of the Political Violence UNIR Un. Felsefe
Nadine Nashashibi, Jesus Perez, Sandra Dacosta, Hania Essawi, Hala Kittaneh Bedouin communities: Victims and Survivors of the Political Violence UNIR Un. Felsefe
Mohammed Attili1, Motasem Hamdan2 Medication reconciliation at admission to surgical departments: A study at Jericho hospital Al-Quds felsefe
Hazem Agha PhD, Motasem Hamdan PhD , Amira Amr PhD Sports Nutrition Supplement Use among People Exercising in Fitness Centers in the West Bank-Palestine Al-Quds felsefe
Mehmet Sabri GENÇ İbn Haldun’un Asabiyet Teorisinden Jonh Searl’ün Kitlesel Yönelmişlik Teorisine -Çağdaş Küresel Medeniyetin Ontolojisine Dair Yeni Yorumları Gaziantep Ün felsefe
Fathi Makhamrh & Dr. Suhair AlSabbah Psychological and social factors of juvenile delinquency in Palestine from the point of view of police, discipline supervisors Al-Quds Felsefe
İbrahim MAMMADOV Azerbaycan ekonomisinin bağımsızlıktan sonraki entegrasyon süreci Azerbaycan Hukuk
Yrd. Doç. Dr. Murat Kul Türk’ün Strateji ve Zeka Oyunu Mangala Bartın Hukuk
Yrd. Doç. Dr. Sungur DOĞANÇAY İngiltere’nin Kudüs’teki Faaliyetleri (XIX. Yüzyılın İkinci Yarısı) Dicle Hukuk
Hadi Sheeb السياحة كبديل للثروات النابضة في العالم العربي Filistin Hukuk
Merve Aysegul KULULAR IBRAHIM Protection of Privacy in Public Spaces ASBU Hukuk
Öğr. Gör. Serkan YORGANCILAR Hukuk Sosyolojisi ve İslam Hukuku Açısından Suç Kavramının Karşılaştırılması Gazi Hukuk
Yrd. Doç. Dr. Meltem KESKİN KÖYLÜ Kripto Paralar ve Uluslararası Finansal Piyasalarda Yeri Aksaray Hukuk
Yrd. Doç. Dr. Meltem KESKİN KÖYLÜ Türkiye Filistin ve Türkiye İsrail Ticari İlişkilerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi Aksaray hukuk
Beyhan KARATAŞ The Influence of Turkish Nationalism on Turkey’s Jewish Community Haifa Uni Hukuk
Arş. Gör. Hakan KOÇAK Trıps Anlaşması Sonrasında Gelişmekte Olan Ülkelerde İlaç Patentlerinin Zorunlu Lisanslanması ASBÜ Hukuk
Arş. Gör. Hakan KOÇAK Türk Patent Hukuku Açısından Çalışan Buluşlarında Hak Sahipliği Ve Çalışanın Bedel İsteme Hakkı ASBÜ Hukuk
Yrd. Doç. Dr. Merve TUNCAY Can Capital Structure Have an Effect on the Financial Performance of Banks? An Analysis on the Banks Listed on the Borsa Istanbul Cumhuriyet Hukuk
Dr. Seçil ÖZDEMİR İran-Irak Savaşı – Türkiye Sınırlarında Terör Etkisi (1980-1988) Bartın Hukuk
Yrd. Doç. Dr. Eşref SAVAŞ BAŞÇI-Doç.Dr. İlker SAKINÇ Endüstriyel Perakende İşletmelerinde Ticari Alacak Yönetimine TOPSIS Yaklaşımlı Bir Model Önerisi Hitit Hukuk
Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞÇI Determinants of Internal and Sustainable Growth Rate An Analyze for IT Sector in Turkish Stock Market Hitit Hukuk
Öğr. Gör. Harun KISACIK – EYÜP ENSARİ ŞAHİN – RECEP ÇAKAR 3 YAZARLI Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamı Hitit Hukuk
Öğr. Gör. Harun KISACIK Adli Muhasebe ve 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu Kapsamında Muhasebe Bilirkişiliği Hitit Hukuk
Öğr. Gör. Recep ÇAKAR-Yrd. Doç. Dr. Güngör KARAKAŞ Dünyadaki İslami Bankacılığın Gelişimi ile İslam İşbirliği Teşkilatına Üye Ülkelerin Makroekonomik Göstergeleri; Granger Nedensellik Analizi Hitit Hukuk
Wisam A. Samarah Water Supply and its Effect on the Economic Growth of Palestine Q Open Un Hukuk
Öğr. Gör. Halil İbrahim AŞGIN -Öğr. Gör. Gülistan BAŞCI Sivil Toplum Kuruluşlarının Yerel Yönetimlerin Karar Alma Süreçlerine Katılımı: Çorum İli Örneği Hitit Hukuk
Öğr. Gör. Gülistan BAŞÇI-Öğr. Gör. Aslıhan KAYA Sosyal Belediyeciliğin Farkındalığının ve Memnuniyet Düzeyinin Değerlendirilmesi: Çorum Belediyesi Örneği Hitit Hukuk
Yrd. Doç. Dr. Eyyüp Ensari ŞAHİN Filistin’de Temel Makroekonomik Değişkenler ve Hisse Senedi Fiyatı İlişkisi: Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi Hitit Hukuk
Yrd. Doç. Dr. Ümit SORMAZ-Arş.Gör.Mustafa YILMAZ-Yrd. Doç. Dr. Gürkan AKDAĞ Konya’yı Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Perspektifinden Gastronomi ve Gastronomi Turizmi N.Erbakan-Mersin Hukuk
Arş. Gör. Mustafa YILMAZ-Yrd. Doç. Dr. Ümit SORMAZ Yerel Mutfakların Turizme Katkısı: Gaziantep N. Erbakan Hukuk
Yrd. Doç. Dr. Abdullah SELVİTOPU-Yrd. Doç. Dr. Metin KAYA-Prof. Dr. Ali TAŞ Eğitim Bilimleri Alanı Bilimsel Yayın Performansı: G-20 Ülkeleri ve Türkiye Karamanoğlu-Bayburt-Kırıkkale Hukuk
Yrd. Doç. Dr. Fatma Özgü SERTTAŞ Women’s Role in the Economic Empowerment of the Arab World AYBÜ Hukuk
Doç. Dr. İsmail SEVİNÇ-Doç. Dr. Erhan ÖRSELLİ Kamu Denetçiliği Kurumu’nun İyi Yönetişim Bağlamında Türk Kamu Yönetimine (Olası) Etkilerinin Analizi N. Erbakan Hukuk
Doç. Dr. İsmail SEVİNÇ-Arş. Gör. Selçuk KAHRAMAN Türkiye’de E-Devlet Uygulamalarında Güven Sorunu ve Güvenlik Riskinin Analizi N. Erbakan Hukuk
Yrd. Doç. Dr. Bilal SOLAK Muhasebe Meslek Mensuplarının UFRS’ye Dönük Bilgi Düzeylerini ve Uygulamaya Yönelik Beklentilerini Belirmeye Yönelik Bir Alan Araştırması: Bişkek-Denizli İlleri Örneği Manas Kırgız Hukuk
Arş. Gör. Selçuk KAHRAMAN Politika Öğrenme Süreçlerinde Baskı Gruplarının Rolü N. Erbakan Hukuk
Doç. Dr. İsmail SEVİNÇ-Doç. Dr. Erhan ÖRSELLİ Kamu Denetçiliği Kurumu’nun İyi Yönetişim Bağlamında Türk Kamu Yönetimine (Olası) Etkilerinin Analizi N. Erbakan Hukuk
Arş. Gör. Sinan USLU Alternatif Turizm Kapsamında Futbol Kamp-Turizminin Değerlendirilmesi N. Erbakan Hukuk
Yrd. Doç. Dr. Emin YÜREKLİ- Yrd. Doç. Dr. Bilal SOLAK Muhasebe Meslek Mensuplarının UFRS’ye Göre Hazırlanan Mali Tabloların Güvenirliğine Bakış Açılarını Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması Manas Kırgız Hukuk
Dr. Adalet GÖRGÜLÜ AYDOĞDU-Arş. Gör. Rumeysa ÖZTÜRK 15 Temmuz Darbe Girişiminin Önlenmesinde Medyanın Etkisi Üzerine Kamuoyu Algısı GAZİ-KTÜ Hukuk
Yrd. Doç. Dr. Sevinç Soyocak ÖZALP Küreselleşme-Yerelleşme Bağlamında 6360 Sayılı Yasanın İl Özel İdareleri Üzerindeki Etkisi Hitit Hukuk
Arş. Gör. Zekeriya YETİŞ İç Kontrol Sisteminin İşletme Performansı Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmeleri Örneği N. Erbakan Hukuk
Yrd. Doç. Dr. Ayhan Nuri YILMAZ Liderliğin Yumuşak Güç Etkisi ve Erdoğan Örneği Düzce Hukuk
Yrd. Doç. Dr. Ayhan Nuri YILMAZ Türkiye’nin Etki Sahasının Bileşenlerinin ve Sınırlarının Analizi ve Bunun Türk Dış Politikasına Yansımaları Düzce Hukuk
Arş. Gör. Selman BAYRAKCI-Yrd. Doç. Dr. Ceyhun Can ÖZCAN Türkiye’de Çiftlik Turizmi Faaliyetlerinin İncelenmesi: TATUTA Projesi N. Erbakan Hukuk
Dr. Mustafa Cüneyt ŞAPCILAR İşgörenlerin Kayırmacılık Algılarının İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkileri: Otel İşletmeleri İncelemesi N. Erbakan Hukuk
Asst. Prof. Dr. Yusuf SAYIN he Problem of Arakan Muslims, The Approach of Turkish Foreign Policy, And Policy Suggestions N. Erbakan Hukuk
Yrd. Doç. Dr. Asiye ASLAN Jeotermal Enerji ile Şehir Isıtmanın Çevre Üzerindeki Olumlu Etkisi Bandırma-Balıkesir-Gelişim Hukuk
Prof. Dr. Şermin ŞENTURAN-Yrd. Doç.Dr. Neşe Köktürk Çalışanı Güçlendirme : Turizm Sektöründen Örnek Olaylar Bülent Ecevit Hukuk
Prof. Dr. Şermin ŞENTURAN Developing Employment Opportunities for Disabled People : Cases from Turkey Bülent Ecevit Hukuk
Arş Gör. Rumeysa ÖZTÜRK- Arş. Gör. Ömer Faruk ZARARSIZ- Ph. D Can. Suha SBOUH Reflections of Donald Trump’s Decision About Jerusalem in the Palestine, Turkey and the United States of America’s Press KTU-GAZİ-GAZİ Hukuk
Öğr. Gör. Soner ARSLAN-Yrd. Doç. Dr. Ceyhun CAN ÖZCAN-Arş. Gör. Selman BAYRAKCI Turizm’de Kadın Girişimciliğini Etkileyen Faktörler: Konya Örneği N. Erbakan Hukuk
Prof. Dr. Nurettin GÜZ-Gülsen SARAY (Dr. Aday) Türkiye’nin Nükleer Enerjiye Geçiş Sürecinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi’nin Türk Basınına Yansıması Gazi Hukuk
Gülsen SARAY (Dr. Aday) Bilimin ve Medyanın Gerçekliğinin Karşılaştırılması: Bilim İnsanları ile Gazetecilerin Düşünce ve Eylem Süreçlerinin İncelenmesi Gazi Hukuk
Prof. Dr. Hamza ÇEŞTEPE-Aslı TUNÇEL Türkiye Demir Çelik Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücü Analizi B. Ecevit Hukuk
Öğr. Gör. Arif KUMAŞ- Hitit Yasalarında Tarımsal Üretimde Ücret ve Cezai Yaptırımların İncelenmesi Hitit Hukuk
Öğr. Gör. Arif KUMAŞ- Ana Hatlarıyla Hitit Askerî Teşkilatı Hitit Hukuk
Doç. Dr. Ali DEĞİRMENDERELİ Vergi Hukuku Özelinde Kabahat ve Suç Ayrışmasının Tarihsel Gelişimi ve Türk Alman Vergi Sistemlerinin Karşılaştırılması Erciyes Hukuk
Araz ASLANLI Azerbaycan`ın Filistin Politikası AZ Devlet İktisat Ün Hukuk
Prof.Dr. Ahmet KAZANKAYA Kudüs ve Bitkisel Üretim Van Hukuk
Prof. Dr. Nahit AKTAŞ Dünya Su Kaynaklarının Yeni Teknolojiler Kullanarak Korunması Van Hukuk
Erol KAVUNCU-Öğr. Gör. Saliha Kevser KAVUNCU Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin Barınma Sorunu ve Gençlik Hizmetleri KYK Hukuk
Dr. Nazım CAFEROV Rusya`nın Filistin Politikası Azerbeycan Devlet İktisat Ün Hukuk
Hasan Hüseyin TEKİN Örneklerle Dünya’da ve Türkiye’de Göç ve Suç İlişkisi Polis Akademis Hukuk
Uzm. Mustafa ARSLAN Türkiye’de Yeni Kamu Mali Yönetimi Sistemi Kapsamında Stratejik Yönetimin Tasarlanması Ve Uygulanmasına İlişkin Sorunlar AYBÜ Hukuk
Doç. Dr. Abdurrahman DİNÇ-Arş. Gör. Sinan USLU Turizme Bağlı Oluşan Çevre Kirliliği; Sivas Sızır Şelalesi Örneği N. Erbakan Hukuk
Arş. Gör. Necmi OCAK-Arş. Gör. Cevat TOSUN Sağlık Statüsünün Analizi: BRICS Ülkeleri ve Türkiye Örneği Hitit Hukuk
Doç. Dr. Mehmet KABAK-Prof. Dr. Metin DAĞDEVİREN-Arş. Gör. Ahmet AKTAŞ A Hybrid Multiple Criteria Approach for Website Performance Evaluation of Tourism Companies Gazi Hukuk
Prof. Dr. Halit YANIKKAYA-Doç. Dr. Taner TURAN Is External Debt Harmful for Economic Growth? Gebze Teknik Hukuk
Dr. Rashid JAYOUSİ-Huda ALWAHIDI Freedom of Expression on the Internet in Palestine: Reality and Challenges Kudüs Üni Hukuk
رانية جميل جابر و د. رشيد الجيوسي تأثير حاضنات الاعمال في استدامة المشاريع الريادية في الضفة الغربية – دراسة حالة مشاريع حاضنة مؤسسة النيزك Kudüs Üni Hukuk
Yrd. Doç. Dr. Oktay KIZILKAYA-Arş. Gör. Emrah SOFUOĞLU-Yrd. Doç. Dr. Emrah KOÇAK Ekonomik Belirleyici Olarak İş Gücü Verimliliğinin Doğrudan Yabancı Yatırımları Etkileme Gücü: Ampirik Bir Analiz Ahi Evran-Erciyes Hukuk
Yrd. Doç. Dr. Oktay KIZILKAYA-Arş. Gör. Emrah SOFUOĞLU-Yrd. Doç. Dr. Emrah KOÇAK The Empirical Analysis of Foreign Direct Investment Effect on Labor Productivity: The Case of Turkey Ahi Evran-Erciyes Hukuk
Prof. Dr. Mustafa Erkan ÜYÜMEZ Vergi Şeffaflığı Karşısında Mükellef Bilgilerinin Gizliliği Anadolu Hukuk
Prof. Dr. Erdal AKPINAR Beytülmakdis Bereket Daireleri Teorisi’nin jeopolitik Analizi Erzincan Hukuk
Yrd. Doç. Dr. İsmail CİĞERCİ Z Kuşağının Vergi Bilinci: Üniversite Öğrencileri Üzerine Amprik Bir Çalışma Afyon Kocatepe Hukuk
Yrd. Doç. Dr. İsmail CİĞERCİ İbn-i Haldun Perspektifinden Kamu Maliyesi Afyon Kocatepe Hukuk
Prof. Dr. İbrahim Halil SUGÖZÜ Kapitalist Sistemin İslami Finans Kurumları Olan Katılım Bankacılığının İslam Ekonomisindeki Yeri Şırnak Hukuk
Yrd. Doç. Dr. Sümeyye KUŞAKCI Umar ibn Al-Khattab’s Leadership from a Value-based Leadership Perspective İbn Haldun Hukuk
Fatma ÇAKIR Fransız Feminist Simone de Beauvoir gözüyle Kadın Hakları ve günümüzde Fransa’da yaşananlar East Paris Un. Hukuk
Yrd. Doç. Dr. Bekir GÜNDOĞMUŞ İsraillileşme Kurgusunun Dönüşümü: Kimlik Oluşturma Sürecinde Göçün Dikotomik Etkisi Şırnak Hukuk
Prof. Dr. Hamza ÇEŞTEPE-Tezcan ABASIZ-Alper ŞIK Cari Açığın Finansmanında Doğrudan Yabancı Yatırımların Etkisi: BRICS-T Ülkeleri Örneği Bülent Ecevit Hukuk
Prof. Dr. M. Başaran ÖZTÜRK-Yrd. Doç. Dr. Eyyüp Ensari ŞAHİN Startup Firmaları İçin Alternatif Finansman Tekniği: Kitle Fonlaması Niğde Ömer Halisdemir-Hitit Hukuk
Prof. Dr. İbrahim Halil SUGÖZÜ-Yrd. Doç. Dr. İbrahim HÜSEYNİ Türkiye’nin Almanya’ya İhracat Potansiyelinin Belirlenmesi Üzerine Bir Analiz Şırnak Hukuk
Yrd. Doç. Dr. Bekir GÜNDOĞMUŞ-Yrd. Doç. Dr. Abdullah AYDIN Türkiye’de Arap ve Suriyeli Algısına Sosyal Medya Üzerinden Bir Bakış Şırnak-M. Kemal Hukuk
Prof. Dr. Nüket Elpeze ERGEÇ Medyada Kudüs Haberlerinin Söylem Yapısının Çözümlenmesi Çukurova Hukuk
Asst. Prof. Amneh BADRAN Youth Discourse, Objectives and Strategies under Occupation: Palestinian Children’s Political Activism in the East Jerusalem Village of Silwan, 2014-15 Al-Quds Hukuk
Öğr. Gör. Dursun ARSLANER-Veli Ahmet ÇEVİK 3. Havalimanı Projesinin Türk Lojistik Sektörü Üzerindeki Etkileri Hitit Hukuk
Öğr. Gör. Veli Ahmet ÇEVİK YAR. DOC. İSMAİL GÖKDENİZ DURSUN ARSLANER Sosyal Medyanın KOBİ’lere Ve Girişimciliğe Etkileri Hitit Hukuk
Öğr. Gör. Ahmet ÖZKAN Avrupa Birliği’nin Çevre Politikalarına Yaklaşımı Bağlamında Çevre Eylem Programları Dumlupınar Hukuk
Öğr. Gör. Ahmet ÖZKAN Refah Devletlerin Sosyal Yardımlarına İlişkin Ülkeler Bazında Genel Bir Değerlendirme Dumlupınar Hukuk
Araz ASLANLI Azerbaycan`ın Filistin Politikası AZ Devlet İktisat Ün Hukuk
Öğr. Gör. Dursun ARSLANER-Veli Ahmet ÇEVİK 3 .Havalimanı’nın Türk Lojistik Sektörü Üzerindeki Etkileri Hitit Hukuk
Öğr. Gör. Veli Ahmet ÇEVİK YAR. DOC. İSMAİL GÖKDENİZ DURSUN ARSLANER Sosyal Medyanın KOBİ’lere Ve Girişimciliğe Etkileri Hitit Hukuk
Dr. Buad Khales Reflection on the Powerful Effectiveness of Educational Aids and Games in Children’s Awareness and their Belonging Toward Jerusalem AL-Quds Un. Hukuk
Yrd. Doç. Dr. Oktay KIZILKAYA-Arş. Gör. Emrah SOFUOĞLU-Yrd. Doç. Dr. Emrah KOÇAK Ekonomik Belirleyici Olarak İş Gücü Verimliliğinin Doğrudan Yabancı Yatırımları Etkileme Gücü: Ampirik Bir Analiz Ahi Evran-Erciyes Hukuk
Öğr. Gör. Aylin ADEM-Prof. Dr. İhsan YÜKSEL İşletmelerde Çokuluslaşmaya Yönelik Stratejiler İçin Bir Önceliklendirme Çalışması Gazi Hukuk
Doç. Dr. Hüseyin ÇETİN-Arş. Gör. Zekeriya YETİŞ Otel İşletmelerinin Kurumsallaşma Düzeylerinin Belirlenmesi: Konya Örneği N. Erbakan Hukuk
Doç. Dr. Hüseyin ÇETİN-Arş. Gör. Zekeriya YETİŞ İç Kontrol Sisteminin İşletme Performansı Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmeleri Örneği N. Erbakan Hukuk
Doç. Dr. İrfan YILDIZ Mervanilerin Diyarbakır’daki Mimari Eserleri/Mervani’s Architectural Works İn Diyarbakir Dicle Sanat
Yrd. Doç. Dr. Murat KÖYLÜ Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY)`Nin Referandum Hamlesini İsrail Etkisi Toros Sanat
Yrd. Doç. Dr. Sabri Can SANNAV-Uğur Sezer Balkanlar Coğrafyasında 19. Yüzyılda Osmanlı-Rus Rekabeti Trakya Sanat
Uğur Sezer-Yrd. Doç. Dr. Sabri Can SANNAV- Osmanlı Yönetim Sisteminin Rum İsyanına Etkileri Trakya Sanat
Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM Mescid-i Aksa ile Kubbetus’sahra Arasındaki Farklar N. Erbakan Sanat
Prof. Dr. Saliha AĞAÇ İslam Sanatı Geometrik Süslemeleri ve Tasarım Alanına Kültürel Esin Kaynağı Olarak Yansıtma Önerisi Gazi Sanat
Doç. Dr. Burçin Uçaner Çifdalöz- Geçmişten Günümüze Türkler ’de Müzik ve Sağlık Gazi Sanat
Yrd. Doç. Dr. Emrah Hatipoğlu Mevlevi Musikisi – Mevlevi Ayinleri Gazi Sanat
Yrd. Doç. Dr. Sungur DOĞANÇAY Vahhabi Ayaklanmasında İngiltere’nin Rolü Ve Bunun Irak’a Etkileri Dicle Sanat
Dr. Tolga OTER İslâm’da Mûsikî ve Câmi Mûsikîsi Formları Gazi Sanat
Yrd. Doç.Dr. Eylem GÜZEL-Prof. Dr. Necla Arslan SEVİN 19. Yüzyıl İngiliz Gezgin-Sanatçılarının Gravürlerinde “Kudüs” Van Sanat
Yrd. Doç. Dr. Methiye GÜL ÇÖTELİ Transformation of Historical Cemeteries into Park Areas of Modern City Life Bursa Teknin Sanat
Prof. Dr. Kasım Hacıyev Azerbaycan’ın Karabağ örneğinde eskiçağ tarihi ve mimari eserler Baku Sanat
Doç. Dr. Mehmet IŞIK “Hazretli Filmler” Döneminde Çekilen Dini Filmlere Ait Afişlerde Ortak Anlatı Özellikleri Batman Sanat
Doç. Dr. Mehmet IŞIK Türk Sineması’nda “Hazretli Filmler” Döneminde Çekilen Dini Filmlerde İdeoloji ve Özne Batman Sanat
Merve Aysegul KULULAR IBRAHIM Osmanlı Telgraf Mühendisleri ASBÜ Sanat
Mustafa EYYAMOĞLU-Prof. Dr. Nuran KARA PİLEHVARİAN Dergâh-ı Âli Kapıcı Başlarından Seyyid Mehmet Ağa’nın Kıbrıs’a Kattığı Osmanlı Eserleri Yakındoğu-Yıldız Sanat
Yrd. Doç. Dr. Mutlu KÖPÜKLÜ Geleneksel Ahşap Çentik Oyma Sanatında Kişisel Üslup ve Uygulama Hitit Sanat
Yrd. Doç.Dr. Ali Fuat BAYSAL Kubbet-üs Sahra Tezyinatı ve Dönemsel Farklılıklar Erbakan Sanat
Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat BAYSAL-Yrd. Doç. Dr. Ahmet GEDİK Kudüs Türkân Hatun Türbesi ve Tezyinat Analizi N. Erbakan-Kastamonu Sanat
Arş. Gör. Meral YILMAZ Representing Women In 19th Century In Ottoman Paintings By Osman Hamdi And Halil Pasha Hitit Sanat
Öğr. Gör. Sema DİNÇ Türk Müziğinin Kökeni Tartışmaları Bağlamında Eski Yunan, İran ve Bizans Müziği İle İlişkisi Hitit Sanat
Yrd. Doç. Dr. Esra KESKİN Anadolu’dan Kudüs’e Uzanan Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi İnanç Yolculuğu Hitit Sanat
Yrd. Doç. Dr. Mehmet NUHOĞLU Servet-i Fünun Dergisinde Yayınlanan Görseller Üzerinden 19.Yüzyıl Sonu ve 20. Yüzyıl Başında Kudüs Y. Teknik Sanat
Doç. Dr. Şarika BERBER Üç Dönet Üç “Batıcılık” Pratiği Gazi Sanat
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya IŞIK Appearance Types Of Monasterıes And Zawıyahs In Mıdlle And New Ages Hitit Sanat
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ Türk Resmi’nde Fikret Mualla ve Figüratif Kompozisyonlarından Örnekler Hitit Sanat
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ Türk Resmi’nde Nurullah Berk ve Eserlerine Retrospektif Bir Bakış Hitit Sanat
Öğr. Gör. Ozan KARABAŞ Afiş Tasarımında İçerik Çeşitleri Ve İçeriğine Göre Afişlerden Örnekler Hitit Sanat
Öğr. Gör. Ozan KARABAŞ Okuyucuya Ulaşmadaki Başarısı Yönüyle Kitap Kapağı Tasarımlarının Önemi Hitit Sanat
Yrd. Doç. Dr. Remziye OKKAR Mısır Esaretinden Yahuda Krallığı’nın Yıkılışına Kadar İbranilere Tarihsel Bir Bakış Trakya Sanat
Yrd. Doç. Dr. Remziye OKKAR Geçmişten Günümüze İbranilerin Kültür Taşıyıcısı Görevleri Trakya Sanat
Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ Birinci Dünya Savaşı’nda Sina-Filistin Cephesi ve Gönüllü Mevlevi Alayı N. Erbakan Sanat
Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ 1821 Yunan İsyanı ve Sultan II. Mahmud’un Bilinmeyen Bir Fermanı N. Erbakan Sanat
Arş. Gör. Mustafa YILMAZ Bulgurun Tarihi Mutfaklarda ki Yeri N. Erbakan Sanat
Anarbaeva GULNORA ХIХ – yüzyılın sonlarında Kokand Hanlığı döneminde Kırgızların sosyo-ekonomik durumu. Kırgız-Celal Abad Sanat
Yrd. Doç. Dr. Ahmet GEDİK “Kubbe, Sahra Üzerinde Durdukça”: Çeşitli Yönleriyle Kudüs Kalesi Osmanlı Tamir Kitabesi Kastamonu Sanat
Yrd. Doç. Dr. Şahabettin ÖZTÜRK -Yrd. Doç. Dr. Yaşar SUBAŞI DİREK Muş Ulu Camii Yapısal Sorunları Ve Çözümleri Van YYU Sanat
Yrd. Doç. Dr. Yaşar SUBAŞI DİREK-Yrd. Doç. Dr. Şahabettin ÖZTÜRK Siirt Ulu Camii Yapısal Sorunları Ve Çözümleri Van YYU Sanat
Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜLER Urfa’nın Birecik İlçesinde, Memluklu Dönemi İki Sur Kapısı: Urfa Kapısı ve Meçan Kapısı Harran Sanat
Prof. Dr. Selma YEL-Muhammed Abdullah KAYMAK İstanbul Yahudi Gazetelerinden El Tiempo’nun Başyazarı David Fresko’nun Filistin Meselesi’ne Bakışı (1908-1914) Türk Tarih Kurumu Sanat
Issa BARAIJIA Osmanlı Döneminde Kudüs’te Eğitim (XIX ve XX Yüzyıl) Gazi Sanat
Yrd. Doç. Dr. Vahdet ÖZKOÇAK-Okt. Sıddık YILDIZ-Doç.Dr. Yener BEKTAŞ-Prof. Dr. Timur GÜLTEKİN Cumhuriyet Dönemi’ne Ait Antropolojik Bir Çalışma Bir Fransız Tabibinin Asya’da Antropolojik Tedkikatı Hitit Sanat
Yrd. Doç. Dr. Vahdet ÖZKOÇAK, Yrd. Doç. Dr. Fikri ÖZDEMİR Anadolu Erkeklerinde Sağ ve Sol Kulak Kepçesinin Yaşa Göre Değişimi Hitit Sanat
Prof.Dr. Nilay ÇORAĞAN Bizans’ta Kayseri Şehri’nin Yeri ve Önemi Erciyes Sanat
Yrd. Doç. Dr. Gül GÜLER Urfa Camii Hazirelerindeki Mezar Tipleri Harran Sanat
Yrd. Doç. Dr. Özlem SİR GAVAZ Hititler Dönemi Dış Politika ve Yakındoğu’nun Önemi Hitit Sanat
Doç. Dr. Ebru GÖKMEŞE Simyanın Çeşitli Medeniyetlerde Gelişim Süreci Hitit Sanat
Yrd. Doç. Dr. Meryem DEVECİ-Yrd. Doç. Dr. Eylem GÜZEL Grafik Tasarımında “Oryantalizm” Van Sanat
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ÖNKOL ERTUNÇ Geleneksel Sanat Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme N. Erbakan Sanat
Öğr. Gör. Ayşe Zehra SAYIN 1512 Tarihli Külliyât-ı Sa’dî Nüshasının Tezhipleri N. Erbakan Sanat
Yrd. Doç. Dr. Çetin ÖZTÜRK Dünden Bugüne Seramik, Cam ve Sır Yapımında Kullanılan Bitkiler N. Erbakan Sanat
Yrd. Doç. Dr. Çetin ÖZTÜRK Günümüz Geleneksel İznik (Taş) Çiniciliği Özelinde Kemal Güler N. Erbakan Sanat
Yrd. Doç. Dr. Osman AYTEKİN-Ayhan RAZİ Baksı Müzesi Van YYU Sanat
Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP Ürdün’deki Osmanlı Mimarisi Üzerine Değerlendirme Van YYU Sanat
Issa BARAIJIA التعليم في مدينة القدس في العهد العثماني (القرن التاسع عشر والعشرون Gazi Sanat
Öğr. Gör. Muhammed İhsan HACIİSMAİLOĞLU Mescid-İ Aksâ Ve Çevresindeki Mîmarî Yapılara Dair Bir Risâle:Tarihçe-İ Harem-İ Şerîf-İ Kudsî Hitit Sanat
Dr. Ferda Barut KEMİRTLEK Hıristiyan Sanatında Meryem’in Ölümü Tasvirlerinde Yer Alan Yahudi İmgesi ve Erken Hıristiyanlık Dönemi Yahudi Algısı Anadolu Sanat
Öğr. Gör. Cemal EKİN Sıcak Miras : Karamanlıca (Grek Harfli Türkçe) Kitabeli Hamamlar Hitit Sanat
Aydın KEMİRTLEK İsrail’den Önceki İsrail: Kırım Kaliforniya Projesi Türk Dünyası Vakfı Sanat
Yrd. Doç. Dr. Melahat ÇEVİK Kudüs ve Etnik Giysiler Van YYU Sanat
Yrd. Doç. Dr. Melahat ÇEVİK Sahne Kostümünün Yaşama Yansıması Van YYU Sanat
Emine GÜZEL Osmanlı Dönemi Mezar Taşlarında Kullanılan Akantus Yaprağı MEB Sanat
Doç.Dr. İsmail Hakki NAKILCIOĞLU From regional to national: Tashpinar periodicals as means of cultural communication Afyon Kocatepe Sanat
Doç. Dr. İsmail Hakkı NAKİLCIOĞLU Karahisârî’nin Sanat Şâheseri Mushaf-I Şerîf’in Görsel İletişim Ögeleri Açısından Değerlendirilmesi Afyon Kocatepe Sanat
Yrd. Doç.Dr. Çiğdem Önkol ERTUNÇ Karaman Hacıbeyler Camii ve Tezyinatı N. Erbakan Sanat
Prof. Dr. Abdullah Emin ÇİMEN Tâhir el-Cezâirî’nin Suriye ve Filistin (Kudüs) Bölgesindeki Bazı Faaliyetleri” İstanbul Sanat
Doç. Dr. Selami ÖZSOY-Prof. Dr. Himmet HÜLÜR Türkiye’de Yeniden Canlanan Vakıf Geleneği: İzzet Baysal Vakfı Bolu Abant Sanat
Prof. Dr. Himmet HÜLÜR-Doç. Dr. Selami ÖZSOY İbni Haldun’un Kendine Özgü Diyalektik Toplum Görüşü Bolu Abant Sanat
Ahmad BSHARAT المدارس العثمانية ودورها الريادي على المجتمع المقدسي Q Open UN Sanat
Zaen LATEEF Geçmişten Günümüze Irak Türkleri Anadolu Sanat
Sevde Nur GÜLDİKEN (Dr. Aday) XVI. Yüzyıl’da Kudüs’te Osmanlı Kanunlarının Sosyal Hayata Yansımasına Dâir Örnekler Fırat Sanat
Öğr. Gör. Arif KUMAŞ- Ana Hatlarıyla Hitit Askerî Teşkilatı Hitit Sanat
Res. Asst. Demet Yavuz-Assosc. Prof. Dr. Soner Güler-Asst. Prof. Dr.Namık Yaltay Fortification of Varagavank monastery in Van province Van YYU Sanat
Van YYU Sanat
Arş. Gör. Hayati ADALAR Temel Bir Yaşam Becerisi Olarak Finansal Okuryazarlık ve Öğretimi Gazi Eğitim
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Nilüfer UMAR-Yrd. Doç. Dr. Faruk KANGER 9-13 Yaş Çocukları İçin Evrensel Ahlaki Değerler Ölçeğinin Geliştirilmesi Çalışması Okan-İst. Seb. Zaim Eğitim
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Nilüfer UMAR İlkokul Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Becerisi Sözel Puanlarına Yaratıcı Okuma Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi Okan Eğitim
Yrd. Doç. Dr. Güngör KARAKAŞ Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarını Etkileyen Faktörler; Hitit Üniversitesi Örneği Hitit Eğitim
Nebil Saada تعقيدات الهُوّيّة المهنيّة للمعلم الفلسطيني في إسرائيل Q Open U Eğitim
د. نضال عبد الغفور-Nidal Abldulgafur : لغة الجسد في العملية التعليمية التعلمية: اهميتها واهم تطبيقاتها التعليمية دراسة مسحية للأدبيات ذات العلاقة Q Open U Eğitim
Assoc. Prof. Doğan YÜKSEL Academic Turkish Needs of International Students at Kocaeli University Kocaeli Eğitim
Yrd. Doç. Dr. Serhat KÜÇÜK-Mehmet K. TALASLI-Doç. Dr. Dr. Dogan YÜKSEL Analysis of a Master’s in Teaching Turkish as a Foreign Language Program according to Peacock’s Model (2009) Kocaeli Eğitim
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Demir Endüstri 4.0’dan Eğitim 4.0’a Değişen Eğitim-Öğretim Paradigmaları Marmara Eğitim
Dr. Atef Elasouly واقع ومسؤولية الشباب الجامعي تجاه المشاركة المجتمعية: دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعة القدس المفتوحة Quds O. U Eğitim
Yrd. Doç. Dr. Munise DURAN Okul Öncesi Öğretmenlerinin Ve Velilerinin Değerler Eğitimine Yönelik Tutumları İnönü Eğitim
Yrd. Doç. Dr. Munise DURAN-Esra SOLAK Hayat Bilgisi Öğretim Programındaki Kazanımların Değerler Açısından İncelenmesi İnönü Eğitim
Öğr. Gör. Hakan DEMİR Meslek Yüksekokullarında Temel Bilimlerin Uygulaması: Matematik Hitit Eğitim
Yrd. Doç. Dr. Cemil İNAN-Serdar ERKUŞ Sayıları Vücüdumuz İle Bire Bir Eşleyerek Geliştirilen İşaret Dilinin Öğrencilerin Matematik Başarıları ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi Dicle Eğitim
Yrd. Doç. Dr. Cemil İNAN-Serdar ERKUŞ Bibliyoterapi Tekniğinin Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarıları Ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi Dicle Eğitim
Hüseyin SAYIN Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Hikâye Yazma Becerilerini Etkileyen Faktörler MEB Eğitim
Prof. Dr. Ali TAŞ-Yrd. Doç. Dr. Abdullah SELVİTOPU Lise Öğretmenlerinin İş Doyumu ve Mesleki Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi Kırıkkale Eğitim
Öğr. Gör. Özlem BAL-Yrd. Doç. Dr. Ege AKGÜN Türkiye’de Okul Öncesi Dönemde Akran Zorbalığı Konusunda Yapılan Akademik Çalışmaların İncelenmesi Hitit-Ankara Eğitim
Wajdi BSHARAT الاعتداءات والتحديات على القطاع الزراعي في فلسطين Filistin Eğitim
محمد ربايعة-ديمة السمان قلق الموت لدى طلبة مدارس رياض الأقصى ومدارس الحرم الشريف كما يراه الطلبة أنفسهم Al-Quds Open Un. Eğitim
Dr. Mehmet YÜKSEL-Prof.Dr. Metin DAĞDEVİREN-Doç. Dr. Mehmet KABAK Ranking of Alternative Measurement and Assessment Methods According to Learning Domains by MCDM Techniques Gazi Eğitim
Yrd. Doç. Dr. Serdal IŞIKTAŞ-Dr. Melahat ARIKLI İlkokul Öğretim Programlarının Karakter Eğitimi Açısından İncelenmesi Kıbrıs Sağlık-Toplum Bil Eğitim
Mahmoud OBAID سمات الطفل ذوي اضطراب طيف التوحد (ASD) في جنوب الضفة الغربية Al-Quds Open Un. Eğitim
Assoc. Prof. Ghassan SİRHAN واقع العملية التعليمية التعلمية من أجل التنمية المستدامة في فلسطين من وجهة نظر عينة من طلبة الدراسات العليا Al-Quds Eğitim
Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk CANTEKİN İnsan Kaynaklarının Yönetiminin Temel İlkelerinin Türk-İslam Tarihindeki Uygulamaları Gazi Eğitim
Kudüs Resimleri