PROGRAMME

Click for congress abstracts book..

INCSOS 2018 AL-QUDS-KUDÜS CONGRESS-KONGRESİ ABSTRACTS BOOK-ÖZET KİTAPÇIĞI

Paper presentations will be held on 24 March 2018.

INCSOS 2018 AL-QUDS CONGRESS PROGRAMME

Click for outputs of congress

OUTPUTS OF CONGRESS

Click for proceedings book

INCSOS II AL-QUDS PROCEEDINGS BOOK

Accepted Papers

Title-Name-Surname Title of Paper University Parallel
Asst. Prof. Bilge Han TOZLU-Lec. Fatin SÖNMEZ İçten Yanmalı Motorlu Aracın Elektrikli Araca Dönüşümü Hitit-Artvin Information
Lec. Saliha Kevser KAVUNCU-Asst. Prof. Bülent Gürsel EMİROĞLU Derin Öğrenme ve Nesne Tanımada Kullanılan Önemli Derin Öğrenme Modellerinin İncelenmesi Hitit Information
Shadi DİAB Optimizing of Stochastic Gradient Descent (SGD) Classification Based On Fine-Tuning Hyper-Parameters Approach. A Case Study on Automatic Classification of Global Terrorist Attacks” Q Open U Information
Assoc. Prof. Abdulhakeem EIDEH Fitting Random and Fixed Effects Models for One-Way Analysis of Variance under Complex Survey Data Al-Quds Un Information
Asst. Prof. Aytürk KELEŞ-Asst. Prof. Ali KELEŞ-Mehmet Ali TEKELİ Siber Saldırıların Sonuçları ve Siber Saldırı Yöntemleri İbrahim Çeçen Information
Asst. Prof. Aytürk KELEŞ-Asst. Prof. Ali KELEŞ Nesnelerin İnternetinin Dünü, Bugünü ve Geleceği İbrahim Çeçen Information
Asst. Prof. Faruk MARAŞLIOĞLU Su Kirliliği ve Çevre Hitit Information
Prof. Dr. V. Aslıhan NASIR-Hasan Basri TOKGÖZ-Mehtap DEMİR IT Professionals’ Beliefs about Green Information Technology Boğaziçi Information
Sabreen DAGHRA-Mohannad QURIE Purification of Secondary Treated Wastewater Using Epuvalization Technique AL-Quds Un. Information
Asst. Prof. Sevil ÖZKINALI Doğal Kök Boyarmaddelerinin Geçmişten Günümüze Kullanımı, Özellikleri ve Boyama Teknikleri Hitit Information
Asst. Prof. Abdullah Demir Endüstri 4.0’dan Eğitim 4.0’a Değişen Eğitim-Öğretim Paradigmaları Marmara Information
Hüseyin SAYIN Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Hikâye Yazma Becerilerini Etkileyen Faktörler MEB Information
Assoc. Prof. Mehmet KABAK-Prof. Dr. Metin DAĞDEVİREN-Res. Asst.  Ahmet AKTAŞ A Hybrid Multiple Criteria Approach for Website Performance Evaluation of Tourism Companies Gazi Information
Prof. Dr. Nahit AKTAŞ Dünya Su Kaynaklarının Yeni Teknolojiler Kullanarak Korunması Van Information
رانية جميل جابر و د. رشيد الجيوسي تأثير حاضنات الاعمال في استدامة المشاريع الريادية في الضفة الغربية – دراسة حالة مشاريع حاضنة مؤسسة النيزك Kudüs Üni Information
Lec. Selim ÖZDEM Android Tabanlı Kablosuz Mekan Otomasyonu Hitit Information
Lec. Bünyamin ÇİÇEK Nano-Kompozit Malzeme Üretim Makinesi ve Otomasyon Sisteminin Teknolojik Tasarımı Hitit Information
Lec. Kemal GÜVENLİ-Asst. Prof. Bilgehan TOZLU Otomatik Açılır Kapanır Kapı Uygulaması Hitit Information
Prof. Dr. Beyhan ASMA Türk ve Batı Edebiyatlarında ve Toplumunda Kadın İmajı Erciyes Language
Asst. Prof. Lokman Tanrıkulu Yabancı Dil Öğretimine Çeviri Katkısı Hacı Bektaş Language
Asst. Prof. Lokman Tanrıkulu-Assoc. Prof. Muhammet KOÇAK ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in Başkenti Olarak Tanıdığı Kararın BM Genel Kurulunda Yapılan Oylamayla Reddedilmesi Sürecinde Türkiye’nin Üstlenmiş Olduğu Rolün Alman Basınına Yansıması Hacı Bektaş-Gazi Language
Lec. Dr. Özlem ŞAHİN Kudüs’ün Fethine Dair Önemli Bir Yazma Eser: Fetihnâme-yi Kudüs Yozgat Bozok Language
Res. Asst.  Esra KİRİK Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Tespitler ve Teklifler: Sudan Kuran-ı Kerim Üniversitesi Örneği Sakarya Language
Dr. Canan Olpak KOÇ Gürsel Korat’ın Rüya Körü Romanında “Varolma” Kaygısı İle Başlayan Rüya Kardeşliği Örneği Olarak “Stefanos Ve Andronikos” Adalet Bak Language
Dr. Canan Olpak KOÇ Sekülerleşme Krizine Karşı Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Kudüs Duyarlılığı Şairler Ne Söylüyor? Adalet Bak Language
Asst. Prof. Ramazan BÖLÜK Kerküklü Aziz Sami’nin “Mülhemât” İsimli Eseri Munzur Language
Prof. Dr. Zeki TAŞTAN Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Bir İslâm Şehri Olarak “Kudüs” Van Language
Res. Asst.  Seher KAYNAMAZOĞLU التغييرات الصوتية في الألفاظ المشتركة بين اللغة العربية واللغة التركية Karaman Language
Prof. Dr. Hacer Hüseyinova Türk Dillerınde Tarihen Çokluğun İfade Yöntemlerı Azer-Pedegoji Ün Language
Assoc. Prof. Nurgün Koç-Bedriye Koç İslam Dünyasında (Ortadoğu’da) Kalkınma Arayışları ve Finans Sektörüne Yansımaları: İslami Bankacılık ya da Katılım Bankacılığı Modeli Karabuk Language
Prof. Dr. Halit Karatay Filistinli Öğrencilerin Türkiye ve Türkçe Metaforu Abant Language
Dr. Nejla Kayalı ORTA Küreselleşme ve Geleneksel Türk Anlatı Kahramanlarının Kültürel Değişimdeki Rolü ve Önemi Mersin Language
Hadi ŞENOL-Prof. Dr. Aysu ATA Rabguzi’nin Kısasü’l-Enbiya’sından Hareketle Kimi Kavramların Yeniden Gündeme Taşınması Ankara Language
Lec. Esra YILMAZ Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Akademik Öz Yeterliklerine İlişkin Görüşleri İstanbul Language
Asst. Prof. Rüstem Ashimov Çeviri veya Nezire Geleneğiyle Sınırlar Aşan Miraç Hadisesi’nin Kazak Folklorunda Halk Islamı (Folk Islam) ve Geleneksel Islam (Traditional Islam) Açısından Değerlendirilmesi Ahmet Yesevi Language
Dr. Zeynep Dinçer BERDİBEK Şemâil-i Şems-i Cihân Gazi Language
Assoc. Prof. Hikmet ATİK Nakşî-İ Akkirmânî Dîvânı’nda Mi’râciyeler Erbakan Language
Prof. Dr. Ayten ER Maupassant’ın Bel-Amı Adlı “Eğitim Romanı”nda Kadınların İşlevi Üzerine Gazi Language
Prof. Dr. Ayten ER Bir Çocuğun Penceresinden Kadına Şiddet: Herve Mestron’dan Touche pas à ma mère (Anneme Dokunma) Gazi Language
Prof. Dr. Nuran ÖZTÜRK Siyer-i Veysî’nin Miraç Bölümü: Üslup ve Anlatım Özellikleri Çukurova Language
Res. Asst.  Ayşe Nur ÖZDEMİR Sodom ve Gomere’de Bir Gönderge Olarak Kutsal Metinler Trakya Language
Prof. Dr. A. Deniz ABİK Çağatayca Münazaraların Sebeb-i Teliflerinden Türkçeye Bakış Çukurova Language
İzem DAĞDEVİREN İkinci Dil Ediniminde Bireylerin Motivasyonunun Öğrenme Üzerindeki Etkisi Uludağ Language
Asst. Prof. Çulpan ZARİPOVA ÇETİN Kazan Tatar Aydını Ayaz İshaki’nin İslam Memleketlerinde Adlı Yol Hatıralarında Kudüs Kafkas Language
Asst. Prof. Çulpan ZARİPOVA ÇETİN Tatar Türklerinde Beşik Kültürü Kafkas Language
Hasan Hüseyin ŞEN İkidillilik ve İkidilli Bireyler Üzerine Bir Alan Yazın Taraması Uludağ Language
Prof. Dr. Abddurrahman GÜZEL Ahmed Yesevi’inin Fakr-Nâmesi’nde İnsan Tipleri Başkent Language
Lec. Dr. Tülin KARTAL GÜNGÖR Michel Tournier’nin Düşüncelerin Aynası adı Yapıtında Bellek ve Alışkanlık Kavramları Gazi Language
Asst. Prof. İbrahim Ethem ARIOĞLU Yumuşak Güç Kavramından İnsan Merkezli Değerler Politikasına: Türkiye Cumhuriyeti İnsani Yardımlar Örneği AYBÜ Language
Suzan ÖREN-Asst. Prof. Aytaç ÖREN Çevirilerde Bazı Edebi Kavramların Türkçe Karşılıklarının Türkçeleştirilmesi Problemi RTE Language
Asst. Prof. Aytaç ÖREN İç İçe Hikâyelerle Anlatıda Belirsizleştirilen Şimdi: Henry James’in Yürek Burgusu RTE Language
Bilalis Konstantinos, Tzitzi Eleni-Ioanna, Karastamati Maria, Kotseli Eirini Adjectives: a world of descriptions, sounds, colors, textures, compositions and senses. A comparative study about the way that the Greek audience learns absorbs and consolidates adjectives’ aspects in Turkish language. National and Kapodistrian Language
Asst. Prof. Seydi KİRAZ Müellifi Bilinmeyen Bir Menâsik-i Kuds-i Şerîf Hitit Language
Assoc. Prof. Selma ELYILDIRIM Renk Sözcükleri ile Oluşturulan Deyimsel İfadelerin Dillerarası Karşılaştırılması Gazi Language
Assoc. Prof. Selma ELYILDIRIM Türkçe Öğretiminde Sözcük Bilgisinin Önemi Gazi Language
Res. Asst.  Dilek Yıldırım BİLGEN-Şenay Meral ZEYTİN 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin dinledikleri şarkıların dil ve anlatım yönünden incelenmesi Bülent Ecevit Language
Asst. Prof. Gülten BULDUKER Solgun Bir Gül Dokununca Şiirinde İnsanın Değeri Kırıkkale Language
Res. Asst.  Hilal ÖZDEMİR Üretici Dönüşümsel Dilbilgisi Kuramı Bağlamında Arap Dilbilimi: Abdulkâdir el-Fâsî el-Fihrî Örneği Dumlupınar Language
Res. Asst.  Esma KAYA Arap Şarkılarında Kudüs Van YYU Language
Okut. Banu Dündar Dilbilim Yöntemleriyle Yeni Gramer Çalışmaları Üzerine Bir İnceleme Bandıırma 17 Eylül Language
Res. Asst.  Muhammet Raşit MEMİŞ Okuduğunu Anlama Becerisi ile Okuma Kaygısı Arasındaki İlişki ve Bunları Etkileyen Bazı Faktörler 19.May Language
Res. Asst.  Tuğba ÖZEN Hakikati Nazım ile Tebliğ Etmek: Beyânü’l-Hak’ta Şiir AYBÜ Language
Dr. İbrahim ÖZEN Yusuf Akçura ve Ahmet Rasim’in Muhabir Mektuplarında Suriye’den Kudüs’e Uzanan Coğrafya Gazi Language
Asst. Prof. Erol KUYMA Eski Anadolu Türkçesi Kur’an Tercümelerinde Esmâ-i Hüsnâ’yı Karşılayan Kelimelerin Yapısal İncelemesi Hitit Language
Asst. Prof. Erol kUYMA Seng-Lâh’ta Renk Adları İle Kullanılan Hayvan Adları Hitit Language
Asst. Prof. Muhammet Mucahit ASUTAY الاستشهاد بالأحاديث النبوية في النحو عند ابن جني AYBÜ Language
Prof. Dr. Yakup CİVELEK Osmanlı Döneminde Filistin’de Arapça Süreli Yayınlar AYBÜ Language
Prof. Dr. Filiz KILIÇ 16.Yy’ın İlk Çeyreğinde Yazılmış Bir Mesneviye Göre Kudüs Hacı Bektaş v Language
Assoc. Prof. Fatıma Betül ÜYÜMEZ Cebrâ İbrâhîm Cebrâ’nın Eserlerinde Kudüs İmgesi Anadolu Language
Lec. Dr. Tülin KARTAL GÜNGÖR Sarışın Bombalar Romanının Sıradışı Kadın Karakterleri Gazi Language
Doç.Dr. Nazile ABDULLAZADE Azerbaycan Çocuk Oyunlari Halkin Milli-manevi Miras Örnekleri Gibi AZ Devlet Pedagoji Language
Asst. Prof. Arzu YIKILMAZ Gökkuşağı”nın Toplumsal Bakış Açısı Çerçevesinde Dillerarası Karşılaştırmalı İncelemesi Bayburt Language
Lec. Tuba KÜMBÜL-Lec. Özge AKSOY A Comparative Analysis of Kate Chopin’s The Awakening and Its Turkish Version Uyanış, a Translation by Necla Aytür, with special focus on the Translation of Feminist Lexical Items into Turkish Hitit Language
Asst. Prof. Mehmet Ali GÜNDOĞDU Yenilikçi Tanzimat Aydınlarının İslam’ın Köklerine Yönelişi İstinye Language
Asst. Prof. Oğuzhan AYDIN- Res. Asst.  Mustafa Yasin BAŞÇETİN Günümüz Âşıklarının Şiirlerindeki Kudüs İmgesi AYBÜ Language
Ali BAL Sehi Bey’in Heşt Behişt İsimli Tezkiresinde Yer Alan Şiirlerin Değerlendirilmesi MEB Language
Asst. Prof. Feyzi ÇİMEN Özbek Türkçesinde Fiillerle İsim Soylu Kelimeler Arasındaki Uyum İstinye Language
Asst. Prof. Ruhi İNAN Erken Dönem Türk Romanında Diyalojik Bağlantılar: Özne, Nesne ve Mekân Balıkesir Language
Assoc. Prof. Mehmet KARA Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarının Metinlerarasılık Bağlamında İncelenmesi: Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Anadolu Lisesi Örneği Gazi Language
Dr. Serdar BULUT Türkiye Türkçesinde Renk Adlarıyla Oluşturulmuş Bitki Adlandırmaları Giresun Language
Dr. Serdar BULUT Giresun İli ve Yöresi Ağızlarında Hayvanlarla İlgili Adlandırmalar Giresun Language
Assoc. Prof. Melike GÖKCAN Tragedyadan Mesneviye Katharsis: Küllerinden Doğmak Erzurum Teknik Language
Assoc. Prof. Melike GÖKCAN Yusuf u Züleyha Hikâyelerinde “Yol” Alegorisi ve Arketipal Sembolizm Erzurum Teknik Language
Assoc. Prof. Akartürk KARAHAN Eski Türkçe “Erinç” Üzerine AYBÜ Language
Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM Binbir Gündüz Masalları Üzerine Gazi Language
Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM Eski Oğuz Türkçesi Üzerine Yeni Çalışma Teklifleri Gazi Language
Assoc. Prof. Sibel ÜST ERDEM-Uz. Yasemin SÜRÜCÜ Rabgûzî’nin Kısasü’l Enbiyâ Adlı Eserinde İnsanüstü Varlıklar AYBÜ Language
Assoc. Prof. Sibel ÜST ERDEM-Res. Asst.  Mustafa Yasin BAŞÇETİN Edirneli Nazmî’de Sanatların Kullanılışı AYBÜ Language
Assoc. Prof. Özcan GÜNGÖR Devlet ve Dini Gruplar İlişkisi Bağlamında Diyanet AYBÜ Religion
Asst. Prof. Beşir Çelik Tevrattaki On Emir İle İsra Süresindeki Dini Ve Ahlaki Öğretiler Hakkari Religion
Asst. Prof. İslam MUSAYEV Engellilerin Sorunları: Toplumsal Önyargı ve Ayrımcılık Hakkari Religion
Asst. Prof. Murat AKIN Akaid Metni Yazma Geleneği Üzerine Bülent Ecevit Religion
Asst. Prof. Musa KAVAL İbn Arabi’nin İşâri Tefsirinde Ben-i İsrail Hakkari Religion
Asst. Prof. Salih AYBEY Çocuğun Din Eğitiminde 3D: Dil, Din ve Dua Bülent Ecevit Religion
Prof. Dr. Mehmet Halil Çiçek ملامح المدرسة التفسيرية في تركيا” AYBÜ Religion
Asst. Prof. Banu GÜRER Göç ve Dini Çoğulculuk Algısı: Amerika’daki Türk Topluluğu Örneği Marmara Religion
Asst. Prof. Tahsin KULA Çocukluk Dönemi Bazı Sübliminal Mesajların Kişiliğin Oluşuna Korku ve Kaygı olarak Yansıması Dicle Religion
Assoc. Prof. Hasan MEYDAN Günümüz İnsanının Anlam Arayışına Cevap Vermede Formel Din Eğitiminin Rolü Ecevit Religion
Asst. Prof. Halil Kaya – HAKKARİ Mescidü’l Aksa ile İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi Hakkari Religion
Res. Asst.  Maşallah NAR Hz.Ömer ve Arap Kimliği AYBÜ Religion
Res. Asst.  Şeyda Nur Ersöz İki Çağdaş Seyyah: Evliya Çelebi Ve Nablusî’nin Xvıı Yy.’Da Kudüs’e Dair Anlatımlarının Karşılaştırılması 19.May Religion
Res. Asst.  Ayşenür Elif ÜNAL Exegesis of the Mysterious Letters in Orientalist Notion Gazi Religion
Asst. Prof. Behlül TOKUR-Öznur GÜNGÖR “Sahip Olmak Ya Da Olmak” Eğilimleri Üzerine Sosyo-Psikolojik İnceleme AYBÜ-Atatürk Religion
Öznur GÜNGÖR-Asst. Prof. Behlül TOKUR Çocukluk Dönemi Tanrı Tasavvurunun Evreleri AYBÜ-Atatürk Religion
Asst. Prof. Ahmet BARDAK Şia Kelam Kaynaklarında Meâd Hakkari Religion
Prof. Dr. Abdulkadir DÜNDAR İslam Sanatı ve Mimarisinde Kubbetüssahra Ankara Religion
Asst. Prof. Sefa ATİK İslam Şehirlerindeki Çok Seslilik Bağlamında Fıkhî Konularda Münazara Geleneği ve Örnekleri Pamukkale Religion
Prof. Dr. Mehmet Sezai TÜRK, Prof. Dr. Zuhal TOPÇU, Res. Asst.  Nur YAŞAR Türkiye’de Öğrenim Görmeye Yeni Başlayan Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerine Yönelik Softpower Araştırması: Gazi Üniversitesi Örneği Gazi Religion
Assoc. Prof. Aygün AKYOL Asabiyyah Theory of Ibn Khaldun and Its Effect on Education Hitit Religion
Asst. Prof. Avnullah ENES ATEŞ Bir Tercüme Problemi Olarak Kur’an’da Haber ve İnşâ Cümlelerinin Mecazi Kullanımları Bilecik Religion
Asst. Prof. Feyza C. Çoştu Zihin Sorununa İki Farklı Bakış: Descartes Ve Ryle Hitit Religion
Prof. Dr. Mehmet AZİMLİ Maturide Çağında Türkistan Hitit Religion
Asst. Prof. Nadir KARAKUŞ XI. Yüzyıl Sonunda Kudüs Hitit Religion
Asst. Prof. Özden KANTER Rağıb El-Isfehânî’de Allah Bilgisi ve Çeşitleri Hitit Religion
Res. Asst.  Fatma Nur BEDİR The Importance of Language in Prayers Hitit Religion
Lec. Muhterem DİLBİRLİĞİ İsviçre’de Dini Cemaatlerin Anayasal Hakları ve Müslüman Cemaatlerin Hukuki Statüleri Polis Aka Religion
Res. Asst.  Ömer DİNÇ Mâturîdî ve Taberî’nin Nesh Meselesine Dair Görüşleri -Mukayeseli Bir İnceleme- Hitit Religion
Assoc. Prof. Yakup ÇOŞTU Müslüman Göçmenler ve İslamafobi; İngiltere Örneği Hitit Religion
Prof. Dr. Abdurrahman KURT-Res. Asst.  Ahmet Selim DEMİRYÜREK Dini Gruplarda Bekâret Olgusu: Meşveret Grubu Örneği Uludağ Religion
Prof. Dr. Mehmet EVKURAN Is Conflict Of Religious Identities Imperative? An Investigation on the Historical and Theological Adventure of the Jew-Muslim Relations- Hitit Religion
Prof. Dr. Mehmet EVKURAN Sosyal Bilimlerde Bilim Ve İdeoloji Çekişmesi -Kimlik Çalışmalarında Yöntem Ve Paradigma Sorunu- Hitit Religion
Prof. Dr. Muammer CENGİL Türk Halkının Göçmenlere Bakışı Üzerine Psiko-Sosyolojik Bir Analiz – Çorum Örneği Hitit Religion
Prof. Dr. Muammer CENGİL Şehirleşme ve Göç Olgusunun Dini Hayat Üzerine Etkisi Hitit Religion
Res. Asst.  Elif Büşra KOCALAN Religious Identity and the Social Media: Case of Japanese Muslim Converts Hitit Religion
Esat FIRAT Gerizim Dağı’nın ‘gizemli halkı’ Samiriler AA Religion
Res. Asst.  Dila BARAN TEKİN Geç Antik Roma Dönemi Maniheist Metinleri Üzerine Bir İnceleme Hitit Religion
Prof. Dr. Mustafa BIYIK Evanjelik Hıristiyanlığın Eskatolojik Kudüs Algısı Hitit Religion
Prof. Dr. Mustafa ARSLAN 21. Yüzyılda İslam Dünyasının Dini Gündemini Meşgul Edecek Üç Mesele: Terörizm, Enformasyon Kültürü ve Tekno-Toplum İnönü Religion
Prof. Dr. Şaban HAKLI İnsan ve Din Hitit Religion
Assoc. Prof. Nermin ÖZTÜRK Tevrat ve Kur’an Üzerinden “Kutsalın Dokunulmazlığı” Kavramına Yeniden Bakış Necmettin Erbakan Religion
Lec. Halil İbrahim AŞGIN Millî Görüş Hareketi’ne Göre Yeni Dünya Düzeni Hitit Religion
Asst. Prof. Zekeriya IŞIK Dimensions Of Perceptional Change On The Issue Of Attachment To Religious Groups In Turkey Following July 15 Failed Coup Hitit Religion
Dr. Mukadder GÜNERİ Evliya Çelebi Seyahatnamesi ve Kudüs Özel Religion
Prof. Dr. Sıddık KORKMAZ- Education Of Handicapped Persons In Islamic Culture N. Erbakan Religion
Prof. Dr. Sıddık KORKMAZ- Mezhepçilik Karşısında İhtilaf Ahlâkı N. Erbakan Religion
Prof. Dr. Nasi ASLAN-Res. Asst.  Ömer KORKMAZ Hekim Sorumluluğu Bağlamında Aydınlatılmış Onam -İslam/Osmanlı Hukuku Uygulamaları- Çukurova Religion
Res. Asst.  Ahmet KÖROĞLU Reading the 1948 and 1967 Arab-Israeli Wars through Turkish Islamic Thought; Continuities and Changes İstanbul Religion
Res. Asst.  İsa GÜCEYÜZ أسباب تعدُّد المصطلحات البلاغية وتأثيرها في البحوث ASBÜ Religion
Asst. Prof. Ahmet ARAS Kurban Kayası, Haceri Muallak, Kubbet’üs Sahra N. Erbakan Religion
Myrzabaeva Nurzhamal SASLIMOVNA Kırgızistan’da Sovyet hükümetinin İslam’a yönelik dini politikası Kırgız-Celal Abad Religion
Raid Nemr-İyad Amavi دور الثقافة الوطنية في تعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب تجاه القدس Quds O. U Religion
Res. Asst.  Halil İbrahim DOĞAN el-Mu’âfâ b. ‘İmrân, Kitâbu’z-Zühd ve Eserdeki Merfû’ Hadîslerin Değerlendirilmesi AYBÜ Religion
Asst. Prof. Erol İLHAN-Dr. Adalet GÖRGÜLÜ AYDOĞDU Etik Kavramı Çerçevesinde İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Magazin Medyasına Yaklaşımı Gazi Üni. Religion
Assoc. Prof. Ayşe CANATAN Pozitivist ve Postmodern Sosyologlara Göre Sosyolojide “Kutsallık” Gazi Religion
Assoc. Prof. Yasin YILMAZ Suriye Vilayeti Salnamamelerine Kudüs AYBÜ Religion
Dr. Şerife Eroğlu MEMİŞ XVIII. Yüzyıl Hac Seyahatnâmelerinde Kudüs: en-Nakşibendî el-Muradî’nin “Nebzetü’l-Menâsik”i Örneği Vakıflar GM Religion
Asst. Prof. Mustafa DEMİRCİ Arapça Güftelerin Dinî Mûsikîmize Yansımaları AYBÜ Religion
Asst. Prof. Alper AKDENİZ Cinuçen Tanrıkorur’a Ait Bayâtî-Araban Âyîn-i Şerîfi’nin İlk Peşrev, Son Peşrev ve Son Yürük Semâî’sinin Makam ve Ezgisel Yönden İncelenmesi AYBÜ Religion
Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM İslâm Düşüncesinde Birlikte Yaşama Tecrübesi AYBÜ Religion
Prof. Dr. Mehmet Ali KİRMAN Recruitment Techniques of Religious Group MKÜ Religion
Prof. Dr. Mehme Ali KİRMAN Secularity and Religiosity at Intersection of Welfare and Values: The Case of Turkey MKÜ Religion
Assoc. Prof. Mustafa ALTUNKAYA Medine Zühd Ekolünden İslam’ın 3T Hareketleriyle Kudüs ve İslam Birliğine İmkân Analizi İnönü Religion
Assoc. Prof. Mustafa ALTUNKAYA Kudüs Vakıflarının Bugünü ve Sûf Hareketinin İsrâ Algısı İnönü Religion
Nevhibe ALTUNKAYA Sûf Hareketi Açısından Mescid-i Aksâ ve İsrânın İrfânî Boyutu Ankara Religion
Asst. Prof. İbrahim ÜLKER Is It Possible To Solve The Disputes In Arbitratıon And Mediatıon According To The Rules Of Mecelle(Ottoman Code Of Civil Law) Selçuk Religion
Prof. Dr. Faruk KARACA-Asst. Prof. Zeynep ÖZCAN İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Motivasyonlarıyla Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişki (KBÜ ve Atatürk Üniversitesi Örneği) Atatürk-Karabük Religion
Res. Asst.  Rukiye Aysun İNAN Bir Aforoz Hikayesi: Tolstoy-Rus Ortodoks Kilisesi İlişkisi AYBÜ Religion
Asst. Prof. İlhami AYRANCI Batı’da İslam ve Hz. Peygamber İmajı Kırıkkale Religion
Prof. Dr. Hayri ERTEN Osmanlı Toplum Yapısında Gayri Müslimlerin Ekonomik Statüsü -18.Yüzyıl Konya Örneği- N. Erbakan Religion
Asst. Prof. Mustafa KAYHAN Beni İsrail Suresinden İstisna Edilen ve Medenî Olarak Görülen Ayetler Meselesi Gümüşhane Religion
Asst. Prof. Mustafa KAYHAN Hz. Süleyman’ın Yaptığı Bazı İşler Kurân’da Acaba Zülkarneyn Sıfatıyla mı Anlatılmıştır? Gümüşhane Religion
Rahime KAYHAN Klasik Dönem Arap Dili Çalışmaları İçerisinde Me’âni’l-Kur’ân Adlı Çalışmalar MEB Religion
Prof. Dr. Ali OSMAN KURT Dini Otoritede Bilgi-Karizma Karşılaşması: Yahudilikte ‘Rabbi’ye Karşı ‘Rebbe’ Modeli ASBÜ Religion
Asst. Prof. Ali KARAKAŞ Hadis Açısından Kudüs ve Mesçid-i Aksa’nın Değeri Artuklu Religion
Hatice BİLDİRİCİ Edward Said’in Entelektüel Birikiminde Kudüs’ün Yeri MEB Religion
Asst. Prof. Handan KARAKAYA Toplumsal Cinsiyet Algısı, Din ve Kadın Fırat Religion
Res. Asst.  Aygün YILMAZ Abbasilerin İlk Asrının En Parlak Dönemi: Hârun Reşîd Zamanı (786-809) ve Şahsiyet Analizi AYBÜ Religion
Prof. Dr. Ahmet ONAY-Asst. Prof. Hüseyin KÖFTÜRCÜ Dini Hayat Dair Bazı Göstergeler ile Bazı Yatırım ve Gelişmişlik Göstergeleri Arasında İlişki, Burdur İli Örneği Mehmet Akif Ersoy Religion
Prof. Dr. Şamil ÖÇAL Kindi’ye Göre Evrenin Tanrı Karşısındaki Ontolojik Statüsü ASBÜ Religion
Res. Asst.  Ayşegül YURDUSEVEN Talak Hakkının Kötüye Kullanılması Bağlamında İslam Hukukunda Boşanma Tazminatının Hükmü AYBÜ Religion
Prof. Dr. Erkan YAR : جعل الانسان خليفة على الارض -النظرة القرآنية- Fırat Religion
Asst. Prof. Salih AYDEMİR Şanlıurfa’nın Toplumsal ve Kültürel Yapısında Tarikatların Rolü: Kadiri Dede Osman Avni ve Şazeli Ali Dede Örnekleri Harran Religion
Prof. Dr. Niyazi AKYÜZ Türkiye Tecrübesinde Köylü Dininin Toplumsal Tezahürleri ve Kaynakları Ankara Religion
Prof. Dr. Niyazi AKYÜZ Din Sosyolojisi Araştırmalarında Nicel ve Nitel Bilgi Toplama Tekniklerinin Yeri Ankara Religion
Prof. Dr. Ahmet HİKMET EROĞLU XV. Yüzyılda Osmanlı Devletine Yahudi Göçleri (Dış ve İç Etkenler) Ankara Religion
Asst. Prof. Hüseyin KÖFTÜRCÜ-Prof. Dr. Ahmet ONAY Semavi Dinlerde Kudüs ve Önemi Mehmet Akif Ersoy Religion
Prof. Dr. Mehmet ÜNAL Hz. Süleyman’ın Emirndeki Cinler Ve Mahiyeti Üzerine AYBÜ Religion
Assoc. Prof. Enes ERDİM-Res. Asst.  İrfan KAYA Eğitimde Bir Yenilik Arayışı Bağlamında “Ceditçilik” Hareketinin Arap Dil Öğretimine Yansımaları -Ahmed Hadi Maksudi Örneği- Fırat Religion
.نظمية حجازي البطالة في فلسطين وأثرها النفسي والاجتماعي على الشباب محافظة طولكرم نموذجا جامعة القدس المفتوحة Religion
Prof. Dr. Hamza AKENGİN-Sema EMEK Evliya Çelebi’nin Kudüs’ü ile Günümüz Kudüs’ünün Mukayesesi Marmara Religion
Faik AYTEMİZ İbnü’l Arabî’de İnsanın Fiilleri RTE Religion
Res. Asst.  Dr. Hatice ARSLAN Tekvin Kitabı’nda Seçilmişlik ve Ahid Balıkesir Religion
Lec. Ali ILICA Günümüzde Yaşayan Orta Asya Türk Kültürü; Çorum Örneği Hitit Religion
Prof. Dr. Alaattin KARACA Modern Türk Şiirinde (1950-2000) İslâm Coğrafyası Muğla Sıtkı Koçman Religion
Prof. Dr. Hasan KAPLAN-Nihal İşbilen ESENDİR Religious and Non-Religious Coping with the Exam Anxiety: Example of Çanakkale İbn Haldun Religion
Asst. Prof. Betül AVCI Mukayeseli Teoloji (Comparative Theology) ve Kutsal Metin Anlama (Scriptural Reasoning): İki Güncel Mukayeseli Öğrenme Pratiği İbn Haldun Religion
Asst. Prof. Mebrure DOĞAN Üniversite Öğrencilerinin Travma Sonrası Gelişimlerini Yordamada İçsel Dini Motivasyon Dini Başa Çıkma, Sabır ve Şükrün Rolü Afyon Kocatepe Religion
Asst. Prof. Mebrure DOĞAN Acıdan Erdeme Yolculuk: Dinlerin ve Psikolojinin Acıyı Pozitif Anlamlandırması Afyon Kocatepe Religion
Asst. Prof. Mehmet HABERLİ Küreselleşme Bağlamında Yeni Medyanın Din ve Dindarlık Anlayışlarına Etkisi Bilecik Religion
Assoc. Prof. Nurten KIMTER Umre İbadetinin Uyandırdığı Duygu ve Düşünceler: Umre Psikolojisi Üzerine Nitel Bir Araştırma Çanakkale Religion
Assoc. Prof. Nurten KIMTER Dindarlık ve Ahlaki Olgunluk: Almanyalı Türk Diaspora Gençleri Üzerinde Nicel Bir Araştırma Çanakkale Religion
Prof. Dr. Kadir CANATAN Müslüman Ülkelerde ve Türkiye’de Yetiştirme Değerleri Üzerine Sosyolojik Bir Analiz Sebahattin Zaim Religion
Maha SALAMA الحركة النسائية الإسلامية الفلسطينية Al- Quds Un Religion
Asst. Prof. Berat SARIKAYA Ruhun Bedene Göre Önceliği – Sonralığı Problemi Gümüşhane Religion
Asst. Prof. Berat SARIKAYA Modern Dönemde Kelam İlminin İşlevselliği/Aktüelliği Üzerine Gümüşhane Religion
Asst. Prof. Emine NUREFŞAN DİNÇ Kudüs’lü Müslümanlardan Gelen Bir Soru Üzerine Gayri Müslimlerin Mâlî Mükellefiyetleri Konusunda Abdülganî en-Nablusî’nin Verdiği Fetvâ Namık Kemal Ün Religion
Asst. Prof. Yasemin SARI Kudüs’ün Selâhaddîn-i Eyyûbî’den Sonra Haçlılara Teslim Edilmesi Namık Kemal Ün Religion
Prof. Dr. Abdullah Emin Çimen Tâhir El-Cezâirî’nin Suriye Ve Filistin (Kudüs) Bölgesindeki Bazı Faaliyetleri İstanbul Religion
Prof. Dr. Öznur ÖZDOĞAN Psycho-Spiritual Approach To Diseases Ankara Religion
Hilal ÖZEL-Prof. Dr. Hasan KAPLAN How Religion and Morality are Related: A Concise Literature Review Çanakkale 18 Mar-İbn Haldun Religion
Dr. Aslıhan YILDIZ Hz. Peygamber’in Hayatını Anlatan Çocuk Kitaplarının Dini Gelişim Açısından Değerlendirilmesi MEB Religion
Asst. Prof. Hacer ÇORUH Antik Çağdan İslamiyet’e Saç Adakları Harran Religion
Assoc. Prof. İrfan YILDIZ Mescid-i Aksa ile Diyarbakır Ulu Camii Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar Dicle Religion
Issa SARIE Cult and Emerging Religion in Prehistoric Levant Al-Quds Religion
Prof. Dr. Zeki SALİH ZENGİN Kudüs’te Bir Osmanlı Eğitim Kurumu: Selahaddin Eyyübi Kulliye-i İslamiyesi AYBÜ Religion
Asst. Prof. Şehabettin ERGÜVEN أنماط من التّعابير الاصطلاحيّة في اللّغة العربيّة وترجمتها إلى اللّغة التركيّة Hitit Religion
Asst. Prof. Ahmet KÜÇÜK Tefsir Yorum İlişkisi İnonü Religion
Hamdi GEVHER Hafız Görevlilerin Geçmiş Tecrübeleri Işığında Hafızlık Kurumu DİB Religion
Asst. Prof. Harun ŞAHİN Never Stand (to pray) There!: Masjid al-Dirar, Reflections and Lessons AYBÜ Religion
Dr. Bahattin AKBAŞ Toplumsal Bir Sorun Olarak Haset Problemi ve Hadislerde Haset Olgusu DİB Religion
Prof. Dr. Durmuş ARIK Buhara Yahudileri Ankara Religion
Prof. Dr. Dilaver GÜRER Fususu’l-Hikem ve Şerhlerinde Teceddüd-i Emsal ya da Halk-ı Cedidin Bir Misali Olarak Belkıs’ın Tahtı N. Erbakan Religion
Assoc. Prof. Abdurrahman ALTUNTAŞ Kur’an’da Hz. Süleyman’a Verilen Nimetler Gümüşhane Religion
Assoc. Prof. Abdurrahman ALTUNTAŞ Karekter İnşasında Dinin Yeri Bağlamında Kur’an’ın Hedeflediği İnsan Gümüşhane Religion
Prof. Dr. İbrahim ÇOŞKUN Hz. Süleyman’a İsnad Edilen Tevhid Akaidine Aykırı Haberlere Eleştirel Bakış N. Erbakan Religion
Prof. Dr. İbrahim ÇOŞKUN Apokaliptik Edebiyat ile “Kitab-ı Mukaddes”teki Ahiret İnancının Tahrifi ve Kıyamet Savaşı İle İlgili Teolojik Yorumların Tahlili N. Erbakan Religion
Ümran EVKURAN-Lec. Sema DİNÇ What is Scientific Knowledge and Can It Be Obtain-A Study On Kuhn And Popper’s Discussions About Science Paradigm İstanbul Medeniyet Religion
Asst. Prof. Safiye İrem DİZDAR Kayıp Parçalar; Adana Yahudileri, Kültür ve Mekan Mersin Philosopy
Asst. Prof. Mustafa İNCE Üniversite Öğrencilerinin, İnterneti Haber Alma Aracı Olarak Kullanımı; Karabük Üniversitesi Örneği Karabük Philosopy
Asst. Prof. Feyza Şule GÜNGÖR Edward Said ve Sürgünlüğün Felsefi Grameri N. Erbakan Philosopy
Asst. Prof. Mustafa İNCE Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in Başkenti Olarak Tanımasının Türk Basınındaki Yansımaları Karabük Philosopy
Assoc. Prof. Hatice DEMİRBAŞ Examination of childhood traumatic experiences and suicide probability in university students Gazi Philosopy
Assoc. Prof. Hatice DEMİRBAŞ Özkıyım Gazi Philosopy
Prof. Dr. Nurten GÖKALP İbni Sina’ya Göre Duygu Gazi Philosopy
Prof. Dr. Nurten GÖKALP Kişicilik ve Muhammed İkbal Gazi Philosopy
Assoc. Prof. Gemer MÜRŞÜDLÜ 20. Yüzyıl Azerbaycan Felsefesi Tarihi Araştırma Konusu Olarak Bakü Devlet Philosopy
Res. Asst.  Sema BOLAT The Empowerment of Nafs and Morality in Ikhwan al-Safa Hitit Philosopy
Asst. Prof.  Aysel Günindi ERSÖZ Bitmeyen Şiddet: Trafikte Yol Verme(me) Nedeni İle Yaşanan Şiddet Olayları Gazi Philosopy
Saada NABİL (Ph.D) بحث تعقيدات الهُوّيّة المهنيّة للمعلم الفلسطيني في إسرائيل Al-Qasemi-Academic College Philosopy
Lec. Zekeriya LEK-İ. Nadir GÜLEKON Kostokondral Kalsifikasyonun Yaş ve Cinsiyet İle İlişkisi: Türkiye Örneği Hitit-Gazi Philosopy
Dr. Abdurraheem Ghanem تماعية الحياة تهويد” والثقافية في حارة المغاربة في القدس العربية Q Open U Philosopy
Assist. Prof. Dr. Mustafa Tolga ÇIRAK, Assist. Prof. Dr. Ayşegül ŞARBAK, Assist.Prof. Dr. Asuman ÇIRAK Trauma in Spradon Byzance Population: Anthropological Approach Hitit Philosopy
Asst. Prof. Mustafa Tolga ÇIRAK-Prof. Dr. Gülgün KÖROĞLU A Rare Skull Cult: Balatlar Church Sample Hitit-Mimar Sinan Philosopy
Raya SAWALHA-Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU The Role of Hospital Information System (HIS) on the Improvement of Pharmaceutical Care Services in Palestinian Public Hospitals Ankara Philosopy
Lec. Mücahit AKKUŞ Larendevî’nin Mecmâ-i Tıb Adlı Eserinde Geçen Halk Bilimi Unsurları Hitit Philosopy
Assoc. Prof. Ayşe CANATAN Aile Değerleri Bağlamında Yaşlının Değeri Gazi Philosopy
Asst. Prof. Aysel Günindi ERSÖZ Medyanın Gözüyle Kadın Cinayetleri Gazi Philosopy
Lec. Ahmet PAYAS-Lec. Hüseyin ÇELİK-Asst. Prof. Ayla ÇAĞLAYANTÜRK-Lec. Emre YAMANER-Lec. Kadirhan DOĞAN Enterferansiyel Akımın, Kronik Mekanik Bel Ağrılı Hastalarda Depresyon ve Fiziksel Performans Üzerine Etkisi Hitit Philosopy
Rebhi BSHARAT (PhD)-Assoc Prof. Dr. Mevlüde KARADAĞ The Impact of Patient Education on Quality of Life of Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) In The West Bank of Palestine Modern University College-Gazi Uni Philosopy
Prof. Dr. Faruk YAMANER-Prof. Dr. Gülten İMAMOĞLU Sporcularda Renklerin Etkilerinin Performanslarına Yansıması Hitit-19 Mayıs Philosopy
Assoc. Prof. Erdal AKSOY Türk Üniversitelerinde Kültürel Çalışmalar Alanının Kurumsallaşması Gazi Philosopy
Prof. Dr. Faruk GÖKMEŞE Fen Bilimlerinin Sosyal ve Etik Boyutu Hitit Philosopy
Lec. Kadirhan DOĞAN-Lec. Mahmut YARAN-Lec. Deniz Tuğyan AYHAN-Ahmet PAYAS Lumbal-Servikal Disk Herniasyonu Tanılı Hastaların Özürlülük Düzeyleri ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi Kapadokya-19 Mayıs Philosopy
Prof. Dr. Serdar SAĞLAM Üniversite Öğrencilerinin Çok Katlı Bina ve Gökdelenler Hakkındaki Düşünceleri Gazi Philosopy
Prof. Dr. Yahya MUSTAFA KESKİN Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Tarafından Takibi Yapılan Madde Bağımlısı Gençlerin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Tabanı Abant İzzet Baysal Philosopy
Assoc. Prof. Süleyman DOĞAN Küresel Dinamikler Bağlamında Dünden Bugüne Kadın ve Aile Yıldız Ün Philosopy
Res. Asst.  Nur BETÜL ATAKUL Yasanın Temeline Dair Formel ve Dini Yaklaşımlar AYBÜ Philosopy
Asst. Prof. Mohammed M. A. HAWASH The Discovery of New Anticancer Drugs is One of the Most Important Health Issues in the World Wide An-Najah National Philosopy
Prof. Dr. Akram Kharroubi-Ibrahim Ghannam-Hisham Darwish-Elias Saba Intervention Thresholds ffor Osteoporosis in Palestinian Postmenopausal Women: A Step Towards Developing Osteoporosis Guidelines in Palestine Al-Quds Un. Philosopy
Ahmed HANANI Effectiveness of Counseling Program on Problem Solving with 5th Students in Ankara Modern University Col Philosopy
Muna AHMEAD-Beesan MARAQA Quality of life and posttraumatic stress disorder among adult females with cancer attending Beit-Jala Governmental Hospital in Bethlehem. Cross-sectional study Al-Quds Un. Philosopy
Mrs. Vida Bannoura, Dr. Muna Ahmead Assessment Of The Quality Of Life And The Psychological Problems Among Adolescents Living In The Foster Homes; A Comparative Study Al-Quds Un. Philosopy
Dr. Suhair Al SABBAH العوامل النفسية والاجتماعية لجنوح الأحداث في فلسطين من وجهة نظر شرطة الأحداث ومراقبي السلوك” بفلسطين Al-Quds Philosopy
Dr. Burcu UYSAL Göçmen Kökenli Gençlerin Antisosyal Davranışında Rol Oynayan, Cinsiyet ve Kültüre Bağlı Değişebilen Faktörler İbn Haldun Philosopy
Feda SHEHADEH Death Anxiety and coping mechanisms among women with breast cancer attending beit-jala governmental hospital in Bethlehem AL-Quds Un. Philosopy
Asst. Prof. Güven ARIKLI-Melahat ARIKLI KKTC Yazılı Basınında Zeytin Dalı Harekâtı Haberlerinin İçerik Çözümlemesinin Değerlendirilmesi Kıbrıs İlim Üni. Philosopy
Rami MOSLEH Organizational Factors, Health Outcomes, and their Predictors in Type 2 Diabetes Care in Palestine Modern University College Philosopy
Prof. Dr. Nüket Elpeze ERGEÇ Medyada Kudüs Haberlerinin Söylem Yapısının Çözümlenmesi Çukurova Philosopy
Asst. Prof. Arzu ESEN TEKELİ-Hilmi DEMİRKIRAN Yoğun Bakım Ünitesinde Proflaktik Antibiyotik Kullanımının Uygunluğun Araştırılması Van YYU Philosopy
Dr. İlhan BAHAR-Dr. Gülseren ELAY-Dr. Hilmi DEMİRKIRAN Türkiye’de Yoğun Bakımlarda Sepsis Hastalarında Çok Merkezli Olarak Eritrosit Süspansiyonu Kullanım Sıklığının Değerlendirilmesi Katip Çelebi-Ersin Aslan-Van YYU Philosopy
Dr. Arzu Esen TEKELİ-Dr. Hilmi DEMİRKIRAN Yoğun Bakım Ünitesinde Proflaktik Antibiyotik Kullanımının Uygunluğun Araştırılması VAN YYU Philosopy
Asst. Prof. Canser Yılmaz DEMİR Supraclavicular Dermo-Muscular Agenesis In An Infant With Gorlin-Goltz Syndrome Van YYU Philosopy
Eba’a Dasan Barghouthi-Asma Imam Patient Satisfaction: Comparative Study between Joint Commission International Accredited and Non-accredited Palestinian Hospitals Al-Quds Philosopy
Asst. Prof. Nurettin YÜZKAT-Asst. Prof. Celaleddin SOYALP Gebelikte Kardiyak Arrest: Çoklu Kardiyopulmoner Resusitasyona Rağmen Anne Ve Bebekte Sekelsiz İyileşme Van Philosopy
Kifah Bani ODEH-A. IMAM Knowledge, Attitude, and Practices among Female Patients MOH Clinics in Ramallah, Jenin and Hebron Districts Al-Quds Philosopy
Res. Asst.  Kamil ÇELİK-Prof. Dr. Alptekin SÖKMEN Algılanan Performansın E-Öğrenme Kullanıcılarının Memnuniyetleri Üzerindeki Etkisi: Gazi Üniversitesi Lisansüstü E-Öğrenme Kullanıcıları Üzerinde Bir Uygulama Bartın-Gazi Philosopy
Res. Asst.  Kamil ÇELİK – Prof. Dr. Alptekin SÖKMEN Öznel Normun E-Öğrenme Sistemine Devam Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi Lisansüstü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Bartın-Gazi Philosopy
Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ Din, Kimlik, Kültür İlişkisi ve Kutsal Mekanların Rolü Gazi Philosopy
Hala Kittaneh, Hania Essawi, Sandra Dacosta, Jesus Perez, Nadine Nashashibi Bedouin Children, victims of the Political Violence Al-Quds Philosopy
Nadine Nashashibi, Jesus Perez, Sandra Dacosta, Hania Essawi, Hala Kittaneh Bedouin communities: Victims and Survivors of the Political Violence Al-Quds Philosopy
Uzm. Dr. Hasan Onur ARIK,Yrd.Doç.Dr. Canser Yılmaz Demir El Cerrahisi Ameliyatlarında Üç Farklı Antiseptiğin Karşılaştırılması Van YYU Philosopy
Assoc. Prof. Hüdayar CİHAN-Şebnem ARSLAN Evlilikte Affetme ile Ruminasyon, Cinsiyet ve Evlilik Uyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AYBÜ Philosopy
Amal SALMAN-Asma Imam (Ph.D.) Coping Strategies of Palestinians Adolescents and Young Adults with Cancer: a triangulated study AL-Quds Un. Philosopy
Ms. Nadine Nashashibi, Dr. Jesus Perez, Ms. Sandra Dacosta. Bedouin communities: Victims and Survivors of the Political Violence UNIR Un. Philosopy
Nadine Nashashibi, Jesus Perez, Sandra Dacosta, Hania Essawi, Hala Kittaneh Bedouin communities: Victims and Survivors of the Political Violence UNIR Un. Philosopy
Mohammed Attili1, Motasem Hamdan2 Medication reconciliation at admission to surgical departments: A study at Jericho hospital Al-Quds Philosopy
Hazem Agha PhD, Motasem Hamdan PhD , Amira Amr PhD Sports Nutrition Supplement Use among People Exercising in Fitness Centers in the West Bank-Palestine Al-Quds Philosopy
Mehmet Sabri GENÇ İbn Haldun’un Asabiyet Teorisinden Jonh Searl’ün Kitlesel Yönelmişlik Teorisine -Çağdaş Küresel Medeniyetin Ontolojisine Dair Yeni Yorumları Gaziantep Ün Philosopy
Fathi Makhamrh & Dr. Suhair AlSabbah Psychological and social factors of juvenile delinquency in Palestine from the point of view of police, discipline supervisors Al-Quds Philosopy
İbrahim MAMMADOV Azerbaycan ekonomisinin bağımsızlıktan sonraki entegrasyon süreci Azerbaycan Law
Asst. Prof. Murat Kul Türk’ün Strateji ve Zeka Oyunu Mangala Bartın Law
Asst. Prof. Sungur DOĞANÇAY İngiltere’nin Kudüs’teki Faaliyetleri (XIX. Yüzyılın İkinci Yarısı) Dicle Law
Hadi Sheeb السياحة كبديل للثروات النابضة في العالم العربي Filistin Law
Merve Aysegul KULULAR IBRAHIM Protection of Privacy in Public Spaces ASBU Law
Lec. Serkan YORGANCILAR Hukuk Sosyolojisi ve İslam Hukuku Açısından Suç Kavramının Karşılaştırılması Gazi Law
Asst. Prof. Meltem KESKİN KÖYLÜ Kripto Paralar ve Uluslararası Finansal Piyasalarda Yeri Aksaray Law
Asst. Prof. Meltem KESKİN KÖYLÜ Türkiye Filistin ve Türkiye İsrail Ticari İlişkilerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi Aksaray Law
Beyhan KARATAŞ The Influence of Turkish Nationalism on Turkey’s Jewish Community Haifa Uni Law
Res. Asst.  Hakan KOÇAK Trıps Anlaşması Sonrasında Gelişmekte Olan Ülkelerde İlaç Patentlerinin Zorunlu Lisanslanması ASBÜ Law
Res. Asst.  Hakan KOÇAK Türk Patent Hukuku Açısından Çalışan Buluşlarında Hak Sahipliği Ve Çalışanın Bedel İsteme Hakkı ASBÜ Law
Asst. Prof. Merve TUNCAY Can Capital Structure Have an Effect on the Financial Performance of Banks? An Analysis on the Banks Listed on the Borsa Istanbul Cumhuriyet Law
Dr. Seçil ÖZDEMİR İran-Irak Savaşı – Türkiye Sınırlarında Terör Etkisi (1980-1988) Bartın Law
Asst. Prof. Eşref SAVAŞ BAŞÇI-Doç.Dr. İlker SAKINÇ Endüstriyel Perakende İşletmelerinde Ticari Alacak Yönetimine TOPSIS Yaklaşımlı Bir Model Önerisi Hitit Law
Asst. Prof. Eşref Savaş BAŞÇI Determinants of Internal and Sustainable Growth Rate An Analyze for IT Sector in Turkish Stock Market Hitit Law
Lec. Harun KISACIK – EYÜP ENSARİ ŞAHİN – RECEP ÇAKAR 3 YAZARLI Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamı Hitit Law
Lec. Harun KISACIK Adli Muhasebe ve 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu Kapsamında Muhasebe Bilirkişiliği Hitit Law
Lec. Recep ÇAKAR-Asst. Prof. Güngör KARAKAŞ Dünyadaki İslami Bankacılığın Gelişimi ile İslam İşbirliği Teşkilatına Üye Ülkelerin Makroekonomik Göstergeleri; Granger Nedensellik Analizi Hitit Law
Wisam A. Samarah Water Supply and its Effect on the Economic Growth of Palestine Q Open Un Law
Lec. Halil İbrahim AŞGIN -Lec. Gülistan BAŞCI Sivil Toplum Kuruluşlarının Yerel Yönetimlerin Karar Alma Süreçlerine Katılımı: Çorum İli Örneği Hitit Law
Lec. Gülistan BAŞÇI-Lec. Aslıhan KAYA Sosyal Belediyeciliğin Farkındalığının ve Memnuniyet Düzeyinin Değerlendirilmesi: Çorum Belediyesi Örneği Hitit Law
Asst. Prof. Eyyüp Ensari ŞAHİN Filistin’de Temel Makroekonomik Değişkenler ve Hisse Senedi Fiyatı İlişkisi: Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi Hitit Law
Asst. Prof. Ümit SORMAZ-Arş.Gör.Mustafa YILMAZ-Asst. Prof. Gürkan AKDAĞ Konya’yı Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Perspektifinden Gastronomi ve Gastronomi Turizmi N.Erbakan-Mersin Law
Res. Asst.  Mustafa YILMAZ-Asst. Prof. Ümit SORMAZ Yerel Mutfakların Turizme Katkısı: Gaziantep N. Erbakan Law
Asst. Prof. Abdullah SELVİTOPU-Asst. Prof. Metin KAYA-Prof. Dr. Ali TAŞ Eğitim Bilimleri Alanı Bilimsel Yayın Performansı: G-20 Ülkeleri ve Türkiye Karamanoğlu-Bayburt-Kırıkkale Law
Asst. Prof. Fatma Özgü SERTTAŞ Women’s Role in the Economic Empowerment of the Arab World AYBÜ Law
Assoc. Prof. İsmail SEVİNÇ-Assoc. Prof. Erhan ÖRSELLİ Kamu Denetçiliği Kurumu’nun İyi Yönetişim Bağlamında Türk Kamu Yönetimine (Olası) Etkilerinin Analizi N. Erbakan Law
Assoc. Prof. İsmail SEVİNÇ-Res. Asst.  Selçuk KAHRAMAN Türkiye’de E-Devlet Uygulamalarında Güven Sorunu ve Güvenlik Riskinin Analizi N. Erbakan Law
Asst. Prof. Bilal SOLAK Muhasebe Meslek Mensuplarının UFRS’ye Dönük Bilgi Düzeylerini ve Uygulamaya Yönelik Beklentilerini Belirmeye Yönelik Bir Alan Araştırması: Bişkek-Denizli İlleri Örneği Manas Kırgız Law
Res. Asst.  Selçuk KAHRAMAN Politika Öğrenme Süreçlerinde Baskı Gruplarının Rolü N. Erbakan Law
Assoc. Prof. İsmail SEVİNÇ-Assoc. Prof. Erhan ÖRSELLİ Kamu Denetçiliği Kurumu’nun İyi Yönetişim Bağlamında Türk Kamu Yönetimine (Olası) Etkilerinin Analizi N. Erbakan Law
Res. Asst.  Sinan USLU Alternatif Turizm Kapsamında Futbol Kamp-Turizminin Değerlendirilmesi N. Erbakan Law
Asst. Prof. Emin YÜREKLİ- Asst. Prof. Bilal SOLAK Muhasebe Meslek Mensuplarının UFRS’ye Göre Hazırlanan Mali Tabloların Güvenirliğine Bakış Açılarını Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması Manas Kırgız Law
Dr. Adalet GÖRGÜLÜ AYDOĞDU-Res. Asst.  Rumeysa ÖZTÜRK 15 Temmuz Darbe Girişiminin Önlenmesinde Medyanın Etkisi Üzerine Kamuoyu Algısı GAZİ-KTÜ Law
Asst. Prof. Sevinç Soyocak ÖZALP Küreselleşme-Yerelleşme Bağlamında 6360 Sayılı Yasanın İl Özel İdareleri Üzerindeki Etkisi Hitit Law
Res. Asst.  Zekeriya YETİŞ İç Kontrol Sisteminin İşletme Performansı Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmeleri Örneği N. Erbakan Law
Asst. Prof. Ayhan Nuri YILMAZ Liderliğin Yumuşak Güç Etkisi ve Erdoğan Örneği Düzce Law
Asst. Prof. Ayhan Nuri YILMAZ Türkiye’nin Etki Sahasının Bileşenlerinin ve Sınırlarının Analizi ve Bunun Türk Dış Politikasına Yansımaları Düzce Law
Res. Asst.  Selman BAYRAKCI-Asst. Prof. Ceyhun Can ÖZCAN Türkiye’de Çiftlik Turizmi Faaliyetlerinin İncelenmesi: TATUTA Projesi N. Erbakan Law
Dr. Mustafa Cüneyt ŞAPCILAR İşgörenlerin Kayırmacılık Algılarının İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkileri: Otel İşletmeleri İncelemesi N. Erbakan Law
Asst. Prof. Dr. Yusuf SAYIN he Problem of Arakan Muslims, The Approach of Turkish Foreign Policy, And Policy Suggestions N. Erbakan Law
Asst. Prof. Asiye ASLAN Jeotermal Enerji ile Şehir Isıtmanın Çevre Üzerindeki Olumlu Etkisi Bandırma-Balıkesir-Gelişim Law
Prof. Dr. Şermin ŞENTURAN-Yrd. Doç.Dr. Neşe Köktürk Çalışanı Güçlendirme : Turizm Sektöründen Örnek Olaylar Bülent Ecevit Law
Prof. Dr. Şermin ŞENTURAN Developing Employment Opportunities for Disabled People : Cases from Turkey Bülent Ecevit Law
Res. Asst.  Rumeysa ÖZTÜRK- Res. Asst.  Ömer Faruk ZARARSIZ- Ph. D Can. Suha SBOUH Reflections of Donald Trump’s Decision About Jerusalem in the Palestine, Turkey and the United States of America’s Press KTU-GAZİ-GAZİ Law
Lec. Soner ARSLAN-Asst. Prof. Ceyhun CAN ÖZCAN-Res. Asst.  Selman BAYRAKCI Turizm’de Kadın Girişimciliğini Etkileyen Faktörler: Konya Örneği N. Erbakan Law
Prof. Dr. Nurettin GÜZ-Gülsen SARAY (Dr. Aday) Türkiye’nin Nükleer Enerjiye Geçiş Sürecinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi’nin Türk Basınına Yansıması Gazi Law
Gülsen SARAY (Dr. Aday) Bilimin ve Medyanın Gerçekliğinin Karşılaştırılması: Bilim İnsanları ile Gazetecilerin Düşünce ve Eylem Süreçlerinin İncelenmesi Gazi Law
Prof. Dr. Hamza ÇEŞTEPE-Aslı TUNÇEL Türkiye Demir Çelik Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücü Analizi B. Ecevit Law
Lec. Arif KUMAŞ- Hitit Yasalarında Tarımsal Üretimde Ücret ve Cezai Yaptırımların İncelenmesi Hitit Law
Lec. Arif KUMAŞ- Ana Hatlarıyla Hitit Askerî Teşkilatı Hitit Law
Assoc. Prof. Ali DEĞİRMENDERELİ Vergi Hukuku Özelinde Kabahat ve Suç Ayrışmasının Tarihsel Gelişimi ve Türk Alman Vergi Sistemlerinin Karşılaştırılması Erciyes Law
Araz ASLANLI Azerbaycan`ın Filistin Politikası AZ Devlet İktisat Ün Law
Prof.Dr. Ahmet KAZANKAYA Kudüs ve Bitkisel Üretim Van Law
Prof. Dr. Nahit AKTAŞ Dünya Su Kaynaklarının Yeni Teknolojiler Kullanarak Korunması Van Law
Erol KAVUNCU-Lec. Saliha Kevser KAVUNCU Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin Barınma Sorunu ve Gençlik Hizmetleri KYK Law
Dr. Nazım CAFEROV Rusya`nın Filistin Politikası Azerbeycan Devlet İktisat Ün Law
Hasan Hüseyin TEKİN Örneklerle Dünya’da ve Türkiye’de Göç ve Suç İlişkisi Polis Akademis Law
Uzm. Mustafa ARSLAN Türkiye’de Yeni Kamu Mali Yönetimi Sistemi Kapsamında Stratejik Yönetimin Tasarlanması Ve Uygulanmasına İlişkin Sorunlar AYBÜ Law
Assoc. Prof. Abdurrahman DİNÇ-Res. Asst.  Sinan USLU Turizme Bağlı Oluşan Çevre Kirliliği; Sivas Sızır Şelalesi Örneği N. Erbakan Law
Res. Asst.  Necmi OCAK-Res. Asst.  Cevat TOSUN Sağlık Statüsünün Analizi: BRICS Ülkeleri ve Türkiye Örneği Hitit Law
Assoc. Prof. Mehmet KABAK-Prof. Dr. Metin DAĞDEVİREN-Res. Asst.  Ahmet AKTAŞ A Hybrid Multiple Criteria Approach for Website Performance Evaluation of Tourism Companies Gazi Law
Prof. Dr. Halit YANIKKAYA-Assoc. Prof. Taner TURAN Is External Debt Harmful for Economic Growth? Gebze Teknik Law
Dr. Rashid JAYOUSİ-Huda ALWAHIDI Freedom of Expression on the Internet in Palestine: Reality and Challenges Kudüs Üni Law
رانية جميل جابر و د. رشيد الجيوسي تأثير حاضنات الاعمال في استدامة المشاريع الريادية في الضفة الغربية – دراسة حالة مشاريع حاضنة مؤسسة النيزك Kudüs Üni Law
Asst. Prof. Oktay KIZILKAYA-Res. Asst.  Emrah SOFUOĞLU-Asst. Prof. Emrah KOÇAK Ekonomik Belirleyici Olarak İş Gücü Verimliliğinin Doğrudan Yabancı Yatırımları Etkileme Gücü: Ampirik Bir Analiz Ahi Evran-Erciyes Law
Asst. Prof. Oktay KIZILKAYA-Res. Asst.  Emrah SOFUOĞLU-Asst. Prof. Emrah KOÇAK The Empirical Analysis of Foreign Direct Investment Effect on Labor Productivity: The Case of Turkey Ahi Evran-Erciyes Law
Prof. Dr. Mustafa Erkan ÜYÜMEZ Vergi Şeffaflığı Karşısında Mükellef Bilgilerinin Gizliliği Anadolu Law
Prof. Dr. Erdal AKPINAR Beytülmakdis Bereket Daireleri Teorisi’nin jeopolitik Analizi Erzincan Law
Asst. Prof. İsmail CİĞERCİ Z Kuşağının Vergi Bilinci: Üniversite Öğrencileri Üzerine Amprik Bir Çalışma Afyon Kocatepe Law
Asst. Prof. İsmail CİĞERCİ İbn-i Haldun Perspektifinden Kamu Maliyesi Afyon Kocatepe Law
Prof. Dr. İbrahim Halil SUGÖZÜ Kapitalist Sistemin İslami Finans Kurumları Olan Katılım Bankacılığının İslam Ekonomisindeki Yeri Şırnak Law
Asst. Prof. Sümeyye KUŞAKCI Umar ibn Al-Khattab’s Leadership from a Value-based Leadership Perspective İbn Haldun Law
Fatma ÇAKIR Fransız Feminist Simone de Beauvoir gözüyle Kadın Hakları ve günümüzde Fransa’da yaşananlar East Paris Un. Law
Asst. Prof. Bekir GÜNDOĞMUŞ İsraillileşme Kurgusunun Dönüşümü: Kimlik Oluşturma Sürecinde Göçün Dikotomik Etkisi Şırnak Law
Prof. Dr. Hamza ÇEŞTEPE-Tezcan ABASIZ-Alper ŞIK Cari Açığın Finansmanında Doğrudan Yabancı Yatırımların Etkisi: BRICS-T Ülkeleri Örneği Bülent Ecevit Law
Prof. Dr. M. Başaran ÖZTÜRK-Asst. Prof. Eyyüp Ensari ŞAHİN Startup Firmaları İçin Alternatif Finansman Tekniği: Kitle Fonlaması Niğde Ömer Halisdemir-Hitit Law
Prof. Dr. İbrahim Halil SUGÖZÜ-Asst. Prof. İbrahim HÜSEYNİ Türkiye’nin Almanya’ya İhracat Potansiyelinin Belirlenmesi Üzerine Bir Analiz Şırnak Law
Asst. Prof. Bekir GÜNDOĞMUŞ-Asst. Prof. Abdullah AYDIN Türkiye’de Arap ve Suriyeli Algısına Sosyal Medya Üzerinden Bir Bakış Şırnak-M. Kemal Law
Prof. Dr. Nüket Elpeze ERGEÇ Medyada Kudüs Haberlerinin Söylem Yapısının Çözümlenmesi Çukurova Law
Asst. Prof. Amneh BADRAN Youth Discourse, Objectives and Strategies under Occupation: Palestinian Children’s Political Activism in the East Jerusalem Village of Silwan, 2014-15 Al-Quds Law
Lec. Dursun ARSLANER-Veli Ahmet ÇEVİK 3. Havalimanı Projesinin Türk Lojistik Sektörü Üzerindeki Etkileri Hitit Law
Lec. Veli Ahmet ÇEVİK YAR. DOC. İSMAİL GÖKDENİZ DURSUN ARSLANER Sosyal Medyanın KOBİ’lere Ve Girişimciliğe Etkileri Hitit Law
Lec. Ahmet ÖZKAN Avrupa Birliği’nin Çevre Politikalarına Yaklaşımı Bağlamında Çevre Eylem Programları Dumlupınar Law
Lec. Ahmet ÖZKAN Refah Devletlerin Sosyal Yardımlarına İlişkin Ülkeler Bazında Genel Bir Değerlendirme Dumlupınar Law
Araz ASLANLI Azerbaycan`ın Filistin Politikası AZ Devlet İktisat Ün Law
Lec. Dursun ARSLANER-Veli Ahmet ÇEVİK 3 .Havalimanı’nın Türk Lojistik Sektörü Üzerindeki Etkileri Hitit Law
Lec. Veli Ahmet ÇEVİK YAR. DOC. İSMAİL GÖKDENİZ DURSUN ARSLANER Sosyal Medyanın KOBİ’lere Ve Girişimciliğe Etkileri Hitit Law
Dr. Buad Khales Reflection on the Powerful Effectiveness of Educational Aids and Games in Children’s Awareness and their Belonging Toward Jerusalem AL-Quds Un. Law
Asst. Prof. Oktay KIZILKAYA-Res. Asst.  Emrah SOFUOĞLU-Asst. Prof. Emrah KOÇAK Ekonomik Belirleyici Olarak İş Gücü Verimliliğinin Doğrudan Yabancı Yatırımları Etkileme Gücü: Ampirik Bir Analiz Ahi Evran-Erciyes Law
Lec. Aylin ADEM-Prof. Dr. İhsan YÜKSEL İşletmelerde Çokuluslaşmaya Yönelik Stratejiler İçin Bir Önceliklendirme Çalışması Gazi Law
Assoc. Prof. Hüseyin ÇETİN-Res. Asst.  Zekeriya YETİŞ Otel İşletmelerinin Kurumsallaşma Düzeylerinin Belirlenmesi: Konya Örneği N. Erbakan Law
Assoc. Prof. Hüseyin ÇETİN-Res. Asst.  Zekeriya YETİŞ İç Kontrol Sisteminin İşletme Performansı Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmeleri Örneği N. Erbakan Law
Assoc. Prof. İrfan YILDIZ Mervanilerin Diyarbakır’daki Mimari Eserleri/Mervani’s Architectural Works İn Diyarbakir Dicle Art
Asst. Prof. Murat KÖYLÜ Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY)`Nin Referandum Hamlesini İsrail Etkisi Toros Art
Asst. Prof. Sabri Can SANNAV-Uğur Sezer Balkanlar Coğrafyasında 19. Yüzyılda Osmanlı-Rus Rekabeti Trakya Art
Uğur Sezer-Asst. Prof. Sabri Can SANNAV- Osmanlı Yönetim Sisteminin Rum İsyanına Etkileri Trakya Art
Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM Mescid-i Aksa ile Kubbetus’sahra Arasındaki Farklar N. Erbakan Art
Prof. Dr. Saliha AĞAÇ İslam Sanatı Geometrik Süslemeleri ve Tasarım Alanına Kültürel Esin Kaynağı Olarak Yansıtma Önerisi Gazi Art
Assoc. Prof. Burçin Uçaner Çifdalöz- Geçmişten Günümüze Türkler ’de Müzik ve Sağlık Gazi Art
Asst. Prof. Emrah Hatipoğlu Mevlevi Musikisi – Mevlevi Ayinleri Gazi Art
Asst. Prof. Sungur DOĞANÇAY Vahhabi Ayaklanmasında İngiltere’nin Rolü Ve Bunun Irak’a Etkileri Dicle Art
Dr. Tolga OTER İslâm’da Mûsikî ve Câmi Mûsikîsi Formları Gazi Art
Yrd. Doç.Dr. Eylem GÜZEL-Prof. Dr. Necla Arslan SEVİN 19. Yüzyıl İngiliz Gezgin-Sanatçılarının Gravürlerinde “Kudüs” Van Art
Asst. Prof. Methiye GÜL ÇÖTELİ Transformation of Historical Cemeteries into Park Areas of Modern City Life Bursa Teknin Art
Prof. Dr. Kasım Hacıyev Azerbaycan’ın Karabağ örneğinde eskiçağ tarihi ve mimari eserler Baku Art
Assoc. Prof. Mehmet IŞIK “Hazretli Filmler” Döneminde Çekilen Dini Filmlere Ait Afişlerde Ortak Anlatı Özellikleri Batman Art
Assoc. Prof. Mehmet IŞIK Türk Sineması’nda “Hazretli Filmler” Döneminde Çekilen Dini Filmlerde İdeoloji ve Özne Batman Art
Merve Aysegul KULULAR IBRAHIM Osmanlı Telgraf Mühendisleri ASBÜ Art
Mustafa EYYAMOĞLU-Prof. Dr. Nuran KARA PİLEHVARİAN Dergâh-ı Âli Kapıcı Başlarından Seyyid Mehmet Ağa’nın Kıbrıs’a Kattığı Osmanlı Eserleri Yakındoğu-Yıldız Art
Asst. Prof. Mutlu KÖPÜKLÜ Geleneksel Ahşap Çentik Oyma Sanatında Kişisel Üslup ve Uygulama Hitit Art
Yrd. Doç.Dr. Ali Fuat BAYSAL Kubbet-üs Sahra Tezyinatı ve Dönemsel Farklılıklar Erbakan Art
Asst. Prof. Ali Fuat BAYSAL-Asst. Prof. Ahmet GEDİK Kudüs Türkân Hatun Türbesi ve Tezyinat Analizi N. Erbakan-Kastamonu Art
Res. Asst.  Meral YILMAZ Representing Women In 19th Century In Ottoman Paintings By Osman Hamdi And Halil Pasha Hitit Art
Lec. Sema DİNÇ Türk Müziğinin Kökeni Tartışmaları Bağlamında Eski Yunan, İran ve Bizans Müziği İle İlişkisi Hitit Art
Asst. Prof. Esra KESKİN Anadolu’dan Kudüs’e Uzanan Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi İnanç Yolculuğu Hitit Art
Asst. Prof. Mehmet NUHOĞLU Servet-i Fünun Dergisinde Yayınlanan Görseller Üzerinden 19.Yüzyıl Sonu ve 20. Yüzyıl Başında Kudüs Y. Teknik Art
Assoc. Prof. Şarika BERBER Üç Dönet Üç “Batıcılık” Pratiği Gazi Art
Asst. Prof. Zekeriya IŞIK Appearance Types Of Monasterıes And Zawıyahs In Mıdlle And New Ages Hitit Art
Assoc. Prof. Pelin AVŞAR KARABAŞ Türk Resmi’nde Fikret Mualla ve Figüratif Kompozisyonlarından Örnekler Hitit Art
Assoc. Prof. Pelin AVŞAR KARABAŞ Türk Resmi’nde Nurullah Berk ve Eserlerine Retrospektif Bir Bakış Hitit Art
Lec. Ozan KARABAŞ Afiş Tasarımında İçerik Çeşitleri Ve İçeriğine Göre Afişlerden Örnekler Hitit Art
Lec. Ozan KARABAŞ Okuyucuya Ulaşmadaki Başarısı Yönüyle Kitap Kapağı Tasarımlarının Önemi Hitit Art
Asst. Prof. Remziye OKKAR Mısır Esaretinden Yahuda Krallığı’nın Yıkılışına Kadar İbranilere Tarihsel Bir Bakış Trakya Art
Asst. Prof. Remziye OKKAR Geçmişten Günümüze İbranilerin Kültür Taşıyıcısı Görevleri Trakya Art
Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ Birinci Dünya Savaşı’nda Sina-Filistin Cephesi ve Gönüllü Mevlevi Alayı N. Erbakan Art
Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ 1821 Yunan İsyanı ve Sultan II. Mahmud’un Bilinmeyen Bir Fermanı N. Erbakan Art
Res. Asst.  Mustafa YILMAZ Bulgurun Tarihi Mutfaklarda ki Yeri N. Erbakan Art
Anarbaeva GULNORA ХIХ – yüzyılın sonlarında Kokand Hanlığı döneminde Kırgızların sosyo-ekonomik durumu. Kırgız-Celal Abad Art
Asst. Prof. Ahmet GEDİK “Kubbe, Sahra Üzerinde Durdukça”: Çeşitli Yönleriyle Kudüs Kalesi Osmanlı Tamir Kitabesi Kastamonu Art
Asst. Prof. Şahabettin ÖZTÜRK -Asst. Prof. Yaşar SUBAŞI DİREK Muş Ulu Camii Yapısal Sorunları Ve Çözümleri Van YYU Art
Asst. Prof. Yaşar SUBAŞI DİREK-Asst. Prof. Şahabettin ÖZTÜRK Siirt Ulu Camii Yapısal Sorunları Ve Çözümleri Van YYU Art
Asst. Prof. Mustafa GÜLER Urfa’nın Birecik İlçesinde, Memluklu Dönemi İki Sur Kapısı: Urfa Kapısı ve Meçan Kapısı Harran Art
Prof. Dr. Selma YEL-Muhammed Abdullah KAYMAK İstanbul Yahudi Gazetelerinden El Tiempo’nun Başyazarı David Fresko’nun Filistin Meselesi’ne Bakışı (1908-1914) Türk Tarih Kurumu Art
Issa BARAIJIA Osmanlı Döneminde Kudüs’te Eğitim (XIX ve XX Yüzyıl) Gazi Art
Asst. Prof. Vahdet ÖZKOÇAK-Lec. Sıddık YILDIZ-Doç.Dr. Yener BEKTAŞ-Prof. Dr. Timur GÜLTEKİN Cumhuriyet Dönemi’ne Ait Antropolojik Bir Çalışma Bir Fransız Tabibinin Asya’da Antropolojik Tedkikatı Hitit Art
Asst. Prof. Vahdet ÖZKOÇAK, Asst. Prof. Fikri ÖZDEMİR Anadolu Erkeklerinde Sağ ve Sol Kulak Kepçesinin Yaşa Göre Değişimi Hitit Art
Prof.Dr. Nilay ÇORAĞAN Bizans’ta Kayseri Şehri’nin Yeri ve Önemi Erciyes Art
Asst. Prof. Gül GÜLER Urfa Camii Hazirelerindeki Mezar Tipleri Harran Art
Asst. Prof. Özlem SİR GAVAZ Hititler Dönemi Dış Politika ve Yakındoğu’nun Önemi Hitit Art
Assoc. Prof. Ebru GÖKMEŞE Simyanın Çeşitli Medeniyetlerde Gelişim Süreci Hitit Art
Asst. Prof. Meryem DEVECİ-Asst. Prof. Eylem GÜZEL Grafik Tasarımında “Oryantalizm” Van Art
Asst. Prof. Çiğdem ÖNKOL ERTUNÇ Geleneksel Sanat Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme N. Erbakan Art
Lec. Ayşe Zehra SAYIN 1512 Tarihli Külliyât-ı Sa’dî Nüshasının Tezhipleri N. Erbakan Art
Asst. Prof. Çetin ÖZTÜRK Dünden Bugüne Seramik, Cam ve Sır Yapımında Kullanılan Bitkiler N. Erbakan Art
Asst. Prof. Çetin ÖZTÜRK Günümüz Geleneksel İznik (Taş) Çiniciliği Özelinde Kemal Güler N. Erbakan Art
Asst. Prof. Osman AYTEKİN-Ayhan RAZİ Baksı Müzesi Van YYU Art
Asst. Prof. Mehmet TOP Ürdün’deki Osmanlı Mimarisi Üzerine Değerlendirme Van YYU Art
Issa BARAIJIA التعليم في مدينة القدس في العهد العثماني (القرن التاسع عشر والعشرون Gazi Art
Lec. Muhammed İhsan HACIİSMAİLOĞLU Mescid-İ Aksâ Ve Çevresindeki Mîmarî Yapılara Dair Bir Risâle:Tarihçe-İ Harem-İ Şerîf-İ Kudsî Hitit Art
Dr. Ferda Barut KEMİRTLEK Hıristiyan Sanatında Meryem’in Ölümü Tasvirlerinde Yer Alan Yahudi İmgesi ve Erken Hıristiyanlık Dönemi Yahudi Algısı Anadolu Art
Lec. Cemal EKİN Sıcak Miras : Karamanlıca (Grek Harfli Türkçe) Kitabeli Hamamlar Hitit Art
Aydın KEMİRTLEK İsrail’den Önceki İsrail: Kırım Kaliforniya Projesi Türk Dünyası Vakfı Art
Asst. Prof. Melahat ÇEVİK Kudüs ve Etnik Giysiler Van YYU Art
Asst. Prof. Melahat ÇEVİK Sahne Kostümünün Yaşama Yansıması Van YYU Art
Emine GÜZEL Osmanlı Dönemi Mezar Taşlarında Kullanılan Akantus Yaprağı MEB Art
Doç.Dr. İsmail Hakki NAKILCIOĞLU From regional to national: Tashpinar periodicals as means of cultural communication Afyon Kocatepe Art
Assoc. Prof. İsmail Hakkı NAKİLCIOĞLU Karahisârî’nin Sanat Şâheseri Mushaf-I Şerîf’in Görsel İletişim Ögeleri Açısından Değerlendirilmesi Afyon Kocatepe Art
Yrd. Doç.Dr. Çiğdem Önkol ERTUNÇ Karaman Hacıbeyler Camii ve Tezyinatı N. Erbakan Art
Prof. Dr. Abdullah Emin ÇİMEN Tâhir el-Cezâirî’nin Suriye ve Filistin (Kudüs) Bölgesindeki Bazı Faaliyetleri” İstanbul Art
Assoc. Prof. Selami ÖZSOY-Prof. Dr. Himmet HÜLÜR Türkiye’de Yeniden Canlanan Vakıf Geleneği: İzzet Baysal Vakfı Bolu Abant Art
Prof. Dr. Himmet HÜLÜR-Assoc. Prof. Selami ÖZSOY İbni Haldun’un Kendine Özgü Diyalektik Toplum Görüşü Bolu Abant Art
Ahmad BSHARAT المدارس العثمانية ودورها الريادي على المجتمع المقدسي Q Open UN Art
Zaen LATEEF Geçmişten Günümüze Irak Türkleri Anadolu Art
Sevde Nur GÜLDİKEN (Dr. Aday) XVI. Yüzyıl’da Kudüs’te Osmanlı Kanunlarının Sosyal Hayata Yansımasına Dâir Örnekler Fırat Art
Lec. Arif KUMAŞ- Ana Hatlarıyla Hitit Askerî Teşkilatı Hitit Art
Res. Asst. Demet Yavuz-Assosc. Prof. Dr. Soner Güler-Asst. Prof. Dr.Namık Yaltay Fortification of Varagavank monastery in Van province Van YYU Art
Van YYU Art
Res. Asst.  Hayati ADALAR Temel Bir Yaşam Becerisi Olarak Finansal Okuryazarlık ve Öğretimi Gazi Education
Asst. Prof. Çiğdem Nilüfer UMAR-Asst. Prof. Faruk KANGER 9-13 Yaş Çocukları İçin Evrensel Ahlaki Değerler Ölçeğinin Geliştirilmesi Çalışması Okan-İst. Seb. Zaim Education
Asst. Prof. Çiğdem Nilüfer UMAR İlkokul Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Becerisi Sözel Puanlarına Yaratıcı Okuma Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi Okan Education
Asst. Prof. Güngör KARAKAŞ Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarını Etkileyen Faktörler; Hitit Üniversitesi Örneği Hitit Education
Nebil Saada تعقيدات الهُوّيّة المهنيّة للمعلم الفلسطيني في إسرائيل Q Open U Education
د. نضال عبد الغفور-Nidal Abldulgafur : لغة الجسد في العملية التعليمية التعلمية: اهميتها واهم تطبيقاتها التعليمية دراسة مسحية للأدبيات ذات العلاقة Q Open U Education
Assoc. Prof. Doğan YÜKSEL Academic Turkish Needs of International Students at Kocaeli University Kocaeli Education
Asst. Prof. Serhat KÜÇÜK-Mehmet K. TALASLI-Assoc. Prof. Dr. Dogan YÜKSEL Analysis of a Master’s in Teaching Turkish as a Foreign Language Program according to Peacock’s Model (2009) Kocaeli Education
Asst. Prof. Abdullah Demir Endüstri 4.0’dan Eğitim 4.0’a Değişen Eğitim-Öğretim Paradigmaları Marmara Education
Dr. Atef Elasouly واقع ومسؤولية الشباب الجامعي تجاه المشاركة المجتمعية: دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعة القدس المفتوحة Quds O. U Education
Asst. Prof. Munise DURAN Okul Öncesi Öğretmenlerinin Ve Velilerinin Değerler Eğitimine Yönelik Tutumları İnönü Education
Asst. Prof. Munise DURAN-Esra SOLAK Hayat Bilgisi Öğretim Programındaki Kazanımların Değerler Açısından İncelenmesi İnönü Education
Lec. Hakan DEMİR Meslek Yüksekokullarında Temel Bilimlerin Uygulaması: Matematik Hitit Education
Asst. Prof. Cemil İNAN-Serdar ERKUŞ Sayıları Vücüdumuz İle Bire Bir Eşleyerek Geliştirilen İşaret Dilinin Öğrencilerin Matematik Başarıları ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi Dicle Education
Asst. Prof. Cemil İNAN-Serdar ERKUŞ Bibliyoterapi Tekniğinin Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarıları Ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi Dicle Education
Hüseyin SAYIN Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Hikâye Yazma Becerilerini Etkileyen Faktörler MEB Education
Prof. Dr. Ali TAŞ-Asst. Prof. Abdullah SELVİTOPU Lise Öğretmenlerinin İş Doyumu ve Mesleki Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi Kırıkkale Education
Lec. Özlem BAL-Asst. Prof. Ege AKGÜN Türkiye’de Okul Öncesi Dönemde Akran Zorbalığı Konusunda Yapılan Akademik Çalışmaların İncelenmesi Hitit-Ankara Education
Wajdi BSHARAT الاعتداءات والتحديات على القطاع الزراعي في فلسطين Filistin Education
محمد ربايعة-ديمة السمان قلق الموت لدى طلبة مدارس رياض الأقصى ومدارس الحرم الشريف كما يراه الطلبة أنفسهم Al-Quds Open Un. Education
Dr. Mehmet YÜKSEL-Prof.Dr. Metin DAĞDEVİREN-Assoc. Prof. Mehmet KABAK Ranking of Alternative Measurement and Assessment Methods According to Learning Domains by MCDM Techniques Gazi Education
Asst. Prof. Serdal IŞIKTAŞ-Dr. Melahat ARIKLI İlkokul Öğretim Programlarının Karakter Eğitimi Açısından İncelenmesi Kıbrıs Sağlık-Toplum Bil Education
Mahmoud OBAID سمات الطفل ذوي اضطراب طيف التوحد (ASD) في جنوب الضفة الغربية Al-Quds Open Un. Education
Assoc. Prof. Ghassan SİRHAN واقع العملية التعليمية التعلمية من أجل التنمية المستدامة في فلسطين من وجهة نظر عينة من طلبة الدراسات العليا Al-Quds Education
Asst. Prof. Ömer Faruk CANTEKİN İnsan Kaynaklarının Yönetiminin Temel İlkelerinin Türk-İslam Tarihindeki Uygulamaları Gazi Education

QUDS PICTURES