Yayın İmkanları

6. INCSOS’da Türkçe, İngilizce ve Arapça bildiri kabul edilmektedir.

Tüm özet ve tam metinler için hakemlik süreci işletilir.

6. INCSOS’da kabul edilen tüm özetler veya tam metinler sunulabilecektir.

6. INCSOS’da sunulan tüm bildiriler Bildiri Özetleri ve Bildiriler Kitabında basılacaktır.

Tam metin gönderme zorunluluğu seçilecek nitelikli çalışmalar için vardır. Bunun dışındaki katılımcılar için zorunluluk bulunmamaktadır.

Tam metin gönderme son tarihinde gönderilen bildiriler için katılımcılara dört alternatif sunulmaktadır.

-Uluslararası yayınevi statülü kitapta bölüm olarak yayınlamak.

-Kongreyi destekleyen hakemli dergilerde, hakem süreci tamamlandıktan sonra ücretsiz olarak yayımlanabilecektir.

-ISBN’li bildiri kitabında bildiri olarak yayınlamak.

-Düzenleme kurulu tarafından seçilecek çalışmalardan oluşacak İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy konulu prestij kitap TBMM yayınlarınca basılacaktır.

6.INCSOS kongresi, Akademik Teşvik kriterleri değiştirilmezse şartları yerine getirmeyi planlamakta ancak Doçentlik kriterleri ve tüm akademik yükseltmelere uygun olarak yapılmaktadır.