ÇAĞRI METNİ

Değerli Bilim İnsanları,

INCSOS VII Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2-3-4 Haziran 2022 tarihlerinde, Türk dünyası ortak kültüründe önemli bir yeri olan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin başkenti Bakü’de düzenlenecektir.

Daha önce Malaga, Kudüs, Buhara, Romanya, Üsküp ve Ankara’da yapılmış olan INCSOS,  kültürel kod niteliği taşıyan şehir ve ülkelerde düzenli olarak yapılmaktadır.

INCSOS VII, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP ve Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Meclisi Başkanı Prof. Dr. Sahibe GAFAROVA’nın himayelerinde Uluslararası Balkan Üniversitesi Skopje/MAKEDONYA ve Azerbaycan ADA Üniversitesi iş birliği ile Karabağ’ın işgalden kurtarılması, Hocalı katliamı gibi konuları merkeze alarak  düzenlenecektir.

INCSOS VII (Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi), akademik kaygıların ön planda olduğu ve bunlardan taviz verilmeden akademiye ve bilim insanlarının çalışmalarına, sempozyumda oluşacak etkileşimlerle üst düzeyde katkı sağlamayı amaçlayan bir kongredir. Bu amaç doğrultusunda önceki yıllarda da Türk kültür dünyasında önemli mihenk taşları olan Endülüs, Kudüs, Buhara, Romanya, Üsküp ve Ankara’da yüzlerce akademisyenin bir araya geldiği ve sosyal bilimler alanında çalışmalarını ortaya koyduğu kongreler düzenlemiştir. Geniş bir yelpazedeki bilimsel konuları kapsayan uluslararası bir sempozyum düzenleyerek üniversiteler ve ülkeler arasındaki iş birliğini artırmak; Azerbaycan ve Türkiye akademisyenlerinin ürettikleri bilimsel çalışmaların yurt dışında temsilini sağlamak ve bu vesileyle bilime katkıda bulunmak nihai amacımızı teşkil etmektedir.

INCSOS’ta, İki Devlet Bir Millet düsturu ile hareket ettiğimiz Azerbaycan akademik camiası ile Türkiye’deki akademisyenleri bir araya getirerek kardeşliğimizi sosyal bilimlerin her alanında daha ileri seviyeye taşımak temel hedefimizdir. Bununla birlikte kongre tüm dünyadan Sosyal Bilimler camiasına açık olacaktır. Ayrıca bölgeyi tanıtıcı, iyi planlanmış bilimsel ve sosyal geziler de yapılacaktır. Kongreye katılacak olan bilim insanlarının Azerbaycan’ın tarihi, kültürel ve dinî mekânlarını görmek suretiyle kendi alanlarına ilişkin yeni bakış açıları oluşturabilmeleri hedeflenmektedir.

Kongrenin birinci aşamasında çift kör-hakem sürecinden geçerek kabul edilen bildirilerin sunumu yapılacaktır. İkinci aşamasında Azerbaycan ve Karabağ bölgesinin tarihî ve kutsal mekânları ziyaret edilecektir. Üçüncü aşamada ise kongrede sunulan bildirilerin tam metinlerini, kongre ve bölge resimlerini içeren bir kitap hazırlanarak ve uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde özel sayı olarak hem basılı hem internet ortamında ilgililerin dikkatine sunulacaktır.

Kongre sunum dilleri Azerbaycan Türkçesi, Türkiye Türkçesi, İngilizce ve Arapçadır.

Kongre esnasında simültane tercümeler yapılacaktır.

Azerbaycan’da uluslararası bir kongre düzenleyerek;

1- Azerbaycan ve Karabağ havzasının kültürümüzde ve bilimsel çalışmalarımız üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak,

2-Kongreye katılacak olan bilim insanlarının Azerbaycan’ın tarihi, kültürel ve dinî mekânlarını görmek suretiyle kendi alanlarına ilişkin yeni bakış açıları oluşturabilmeleri sağlamak,

3-Din, Toplum, Tarih, Sanat, Felsefe, Davranış, Sağlık, Bilişim, Ekonomi, Hukuk, Siyaset, Eğitim, Dil ve Edebiyat alanlarını kapsayan geniş bir çerçevede eşzamanlı yürütülecek sempozyumlar gerçekleştirmek,

4-Türkiye ve Azerbaycan’da görev yapan araştırmacıları bir araya getirmek ve bu vesileyle her iki grubu kaynaştırmak ve bu yolla Azerbaycanlı akademisyenlere dünyaya açılmada köprü vazifesi görmek ve bunun yanında tecrübelerinden istifade etmek,

5-Bilimsel anlamda Türkiye ile Azerbaycan arasında köprü oluşturarak ülkeler arası ilişkilerin akademik ortam ve bilimsel üretimle sağlam ve sürdürülebilir bir zemine oturtmak,

6-Türk bilimine hizmet eden araştırmacıları tek başına gidilmesi zor olan ve bizim kültürümüz ve geleneğimizden izleri bulunan mekanlara götürebilmek,

7-Sunulacak bilimsel çalışmalardan yola çıkarak yapılacak yeni çalışmalara zemin hazırlamak ve kongre sonrası özel konulara ilişkin bildirileri yayın dünyasına kazandırmak,

8-Katkısı bir kurulca değerlendirilecek bilimsel çalışmaların sahiplerine ödül takdiminde bulunmak ve bu çalışmaları taltif etmek,

9-Türk sosyal bilimi için önem arz eden mekânlarda yapılacak bu kongreyi gelenekselleştirerek bölgeyle ülkemiz arasındaki akademik ilişkileri güçlendirmek temel hedeflerimiz olarak sıralanabilir.

Sosyal bilimlerin bütün alanlarına açık olacak bu kongrede özel dosya olarak Karabağ seçilmiştir. Ayrıca Şuşa, Fuzuli gibi tarihi şehirlerin, Hocalı Katliamı gibi konuların özel dosyada incelenmesi planlanmaktadır.